۷ روز

معرفی به دوستان اشتراک گذاری

۷ روز های معروف در فروش

۷ روز
  • ۷روز برگشت کالا
  • تضمین اصالت کالا

متاسفانه این روز ها سایت های زیادی ساخته و طراحی شده اند که حرف و عمل یکی نیست . همچنین خیلی های به ظواهر بیشتر بها می دهند تا به اصل مطلب که ارائه درست کالا باشد

خیلی ها این سئوال را می کنند که چرا ایران بوش چنین عناوینی را ندارد در پاسخ باید گفت

  1.  ایران بوش یک فروشگاه فیزیکی بوده و امکان حضور مستقیم در آن وجود دارد.
  2. وقتی شخصی محصولی را تقاضا می کند حتما و باید بررسی کامل کرده باشد برای خرید آن و مطمئن باشیدهیچ فروشنده ای به این راحتی محصولی را بدون دلیل پس نمی گیرد .
  3. وقتی محصولی با کردی خرید می شود فروشنده وظیفه دارد که همان محصول و کد را ارائه دهد
  4. وقتی محکمه ای به بزرگی تغییرات هست نیازی به تضمین یک فروشنده که اول منافع خود را در نظر میگیرد نیست .

پس برای همین است و در همین راستا ایران بوش از لفاظی ها سعی کرده به دور باشد .

نظرات

 
   
 
Captcha