حذف همه
  • 1

اره فارسی بر متابو مدل kgsv 216 m

3,855,000 تومان

اره عمودبر (اره چکشی ) متابو 750 وات مدل steb 140 plus

3,534,000 تومان

اره عمودبر ( اره چکشی ) متابو 590 وات مدل steb 80 quick

1,646,100 تومان

اره عمودبر متابو 450 وات مدل steb 65 quick

1,088,100 تومان

فرز نجاری متابو 1200 وات مدل of e 1229 signal

تماس بگیرید

سنباده لرزان متابو مدل sre 3185

1,599,600 تومان

سنباده لرزان گرد متابو مدل sxe 3150

1,543,800 تومان

سنباده لرزان مشتی متابو مدل fsr 200

865,830 تومان

اره فلکه ای متابو مدل bas 318 precision

تماس بگیرید

رنده گندگی متابو مدل hc 260 c

تماس بگیرید

اره فارسی بر متابو 216 م م مدل ks 216 m

3,734,880 تومان

اره فارسی بر متابو کشویی مدل kgs 254 m

4,575,600 تومان

اره میزی متابو 254 م م متابو مدل ts 254

10,451,340 تومان

سنباده لرزان متابو گرد مدل sex 450 turbo tec

3,329,400 تومان

گندگی متابو مدل dh 330

8,184,000 تومان

  • 1