بتون کن

معرفی به دوستان اشتراک گذاری

لذت دیدن داخل یک دریل

بتون کن

خیلی مواقع هست که ما یک دریل می خریم ولی از محتوای داخلی آن خبر نداریم و نمی دانیم اجزای تشکیل دهنده آن چگونه است .

در تصویر فوق اجزای تشکیل  دهنده یک دریل چکشی ( بتن کن ) را نشان می دهد .

همانطور که دیده می شود برای حالت ضربه از سیستم رینگ پیستون استفاده می شود و به همین خاطر قدرت تخریب و سوراخکاری بیشتری نسبت به دریل ضربه ای دارد

نظرات

 
   
 
Captcha