چرا ایران بوش را انتخاب کنیم ؟

ایران بوش در سال 1379 کار خود را آغاز کرد و به مرور زمان توانایی های خود را گسترده کرد

ایران بوش این افتخار را دارد که جزء اولین هایی باشد که در فروش ابزار پا به فروش اینترنتی و ایجاد یک پایگاه اینترنتی برای ارائه اطلاعات درباره ابزارهای مختلف داشته باشد

ایران بوش جزء معدود سایت هایی هست که به غیر از ارائه اطلاعات کلی درباره ابزار سعی کرده به بررسی و تحلیل محصولات و ارائه مقاله درباره ابزار های مختلف بپردازد

ما سعی کرده ایم به دور از هر گونه شتاب زدگی و بررسی و رصد منایع اصلی بهترین و درستترین اطلاعات رادر اختیار همگان قرار دهد