شرکت بوش

شرکت بوش

رابرتبوش در سال 1861 یا همان 150 سال پیش به دنیا آمد.

شرکتبوش ( نام شرکت به صورت کامل رابرت بوش جی ام بی اچ)در سال 1886 توسط رابرت

بوشدر شهر اشتوتگارت در آلمان بنا نهاد .

میتوان گفت شرکت بوش بزرگترین تامین کننده لوازم خودکار در جهان است.

درحال حاضر دفتر   شرکت بوش در شهر گرلینگنقراردارد.

افرادو مهندسین شرکت بوش فقط در فکر ساخت ابزار نبودند بلکه آنها ایده های خود را توسعه

دادهو این ایده ها را به مرحله عمل می رساندند.

ازرموز موفتیت این شرکت   استفاده از قطعات باکیفیت بالا و استفاده از آخرین تکنولوژی و مواد

اولیهاز طرفی و خدمات و پشتیبانی بسیار خوب از طرفی دیگر باعث ایجاد این موفقیت شده

است.

شرکتبوش در 30 کارخانه در سراسر جهان و 50 شرکت فروش و 12500 کارمند بوش آماده

شنیدننظرات و انتظارات شما هستند تا آنها را به واقیت تبدیل   کنند.

شعاررابرت بوش : ترجیح می دهم پولم را از دست بدهم تا اعتماد مشتری را .

رابرتبوش در اشتورتگارت در سال 1942 درگذشت .

اعتقادمهندسین شرکت بوش بر این است که ابزار و تکنولوژی باید جایی زور   بازو را باید بگیرد

تاهم کیفیت کار بالا برود هم سرعت کار.

شماخریداران ابزار بوش اگر به فروشندگان مجاز بوش مراجعه کنید میتوانید اطلاعات کاملیرا

درمورد ابزارهای بوش کسب کنید.

برایدسترسی به این اطلاعات کافی است با نمایندگان این شرکت تماس حضوری ، تلفنی و

یااز   طریق پایگاه های اینترنتی حاصل نمایید

آیامی دانید:

امروز به دلیل اعتماد شما بوش اولین و بهترینشرکت ابزارسازی در جهان می باشد .