قوانین پرگشت کالا

مشتریان گرامی در انتخاب کالای خود دقت کافی را انجام دهند چون اجناس ارائه شده غالبا برقی و یا الکترونیکی بود مرجوع کردن آن امکان پذیر نیست

در صورت  موارد خاص امکان برگشت کالا وجود دارد

  1. هم خوانی نداشتن فاهش دستگاه ارائه شده درون سایت با محصول ارسالی به عنوان مثال اگر سه نظام یک دستگاه از اتوماتیک به آچاری تغییر کرد و مانند آن ، که این از عهده ایران بوش خارج است و تغییراتی است که شرکت ها اعمال می کنند جزء این مورد نمی باشد .

  2. محصول ارسال شده تشخیص داده شود نو  نباشد .