امکان پرداخت در محل

امکان پرداخت درمحل مخصول تهران بوده و شهر های دیگر می بایست مبلغ محصول را به حساب واریز نمایید