قیمت
19,715,787 تومان
(موجود)
19,715,787 تومان
(موجود)
19,715,787 تومان
(موجود)
امتیاز
نقاط قوتنور سبز 3 خط 360 درجه نور سبز 3 خط 360 درجه نور سبز 3 خط 360 درجه
مشخصات
باطری4*َAAA4*َAAA4*َAAA
دامنه نمایش30m30m30m
دامنه اندازه گیری با گیرنده120m120m120m
دقت+-4+-4+-4
وزن دستگاه0.9kg0.9kg0.9kg
دارای
کیف حمل