حذف همه

دریل

دریل ضربه ای بوش 700 وات مدل gsb 16 re
دریل ضربه ای بوش 700 وات مدل gsb 16 re
3,100,000 تومان
2,500,000تومان
دریل ساده بوش مدل gbm 6 re
دریل ساده بوش مدل gbm 6 re
فروش تلفنی
دریل ضربه ای بوش 701 وات مدل gsb 20-2 re
دریل ضربه ای بوش 701 وات مدل gsb 20-2 re
4,300,000 تومان
3,900,000تومان
دریل ساده بوش 850 وات مدل gbm 1600
دریل ساده بوش 850 وات مدل gbm 1600
4,400,000 تومان
4,190,000تومانویژه
دریل چکشی نک 5 شیار (بتون کن) مدل 1750ch
دریل چکشی نک 5 شیار (بتون کن) مدل 1750ch
11,024,000 تومان
9,370,000تومانویژه
دریل ضربه ای بوش 800 وات مدل gsb 18-2 re
دریل ضربه ای بوش 800 وات مدل gsb 18-2 re
5,900,000 تومان
4,300,000تومان
دریل ضربه ای متابو  650 وات مدل sbe 650
دریل ضربه ای متابو 650 وات مدل sbe 650
3,850,000 تومان
3,580,000تومانویژه
دریل ضربه ای بوش 600 وات مدل gsb 13 re
دریل ضربه ای بوش 600 وات مدل gsb 13 re
2,276,000 تومان
1,730,000تومانویژه
دریل شارژی متابو 18 وات مدل bs 18 li
دریل شارژی متابو 18 وات مدل bs 18 li
9,650,000 تومان
8,974,500تومان
دریل چکشی بوش ( بتون کن بوش ) مدل gbh 2-28
دریل چکشی بوش ( بتون کن بوش ) مدل gbh 2-28
5,646,000 تومان
4,750,000تومانویژه
دریل شارژی بوش 18 ولت مدل gsr 180 li
دریل شارژی بوش 18 ولت مدل gsr 180 li
4,980,000 تومان
3,350,000تومانویژه
دریل شارژی بوش 12 ولت مدل gsr 120 li
دریل شارژی بوش 12 ولت مدل gsr 120 li
3,890,000 تومان
2,400,000تومان
دریل ضربه ای بوش مدل 750 وات مدل gsb 16 re
دریل ضربه ای بوش مدل 750 وات مدل gsb 16 re
3,890,000 تومان
3,400,000تومانویژه
دریل چکشی (بتون کن ) بوش 880 وات مدل gbh 2-28 f
دریل چکشی (بتون کن ) بوش 880 وات مدل gbh 2-28 f
6,644,000 تومان
5,390,000تومانویژه
دریل ضربه ای متابو 1000 وات مدل sbev 1000-2
دریل ضربه ای متابو 1000 وات مدل sbev 1000-2
8,550,000 تومان
7,956,000تومانویژه
دریل شارژی بوش چکشی 12 ولت  مدل gsb 120 li
دریل شارژی بوش چکشی 12 ولت مدل gsb 120 li
4,265,000 تومان
2,520,000تومان
دریل شارژی چکشی بوش مدل gsb 180 li
دریل شارژی چکشی بوش مدل gsb 180 li
4,290,000 تومان
3,450,000تومان
دریل شارژی متابو 18 ولت مدل sb 18
دریل شارژی متابو 18 ولت مدل sb 18
10,550,000 تومان
9,811,500تومان
دریل متابو 450 وات مدل be 10
دریل متابو 450 وات مدل be 10
3,400,000 تومان
3,162,000تومان
دریل شارژی رونیکس 12 ولت مدل 8612
دریل شارژی رونیکس 12 ولت مدل 8612
2,498,000 تومان
2,125,000تومانویژه
دریل شارژی رونیکس 14 ولت مدل 8614
دریل شارژی رونیکس 14 ولت مدل 8614
2,998,000 تومان
2,550,000تومانویژه
دریل ساده رونیکس 400 وات مدل 2106C
دریل ساده رونیکس 400 وات مدل 2106C
800,000 تومان
680,000تومانویژه
دریل ضربه ای رونیکس 750 وات مدل 2120
دریل ضربه ای رونیکس 750 وات مدل 2120
898,000 تومان
765,000تومانویژه
دریل چکشی(بتن کن) رونیکس 1700 وات مدل 2750
دریل چکشی(بتن کن) رونیکس 1700 وات مدل 2750
8,998,000 تومان
7,650,000تومانویژه
دریل چکشی (بتن کن) رونیکس 1200 وات مدل 2729
دریل چکشی (بتن کن) رونیکس 1200 وات مدل 2729
3,298,000 تومان
2,803,300تومانویژه
دریل شارژی رونیکس 14 ولت مدل 8014
دریل شارژی رونیکس 14 ولت مدل 8014
2,298,000 تومان
1,954,000تومانویژه
دریل شارژی رونیکس 18 ولت مدل 8018
دریل شارژی رونیکس 18 ولت مدل 8018
2,698,000 تومان
2,295,000تومانویژه
دریل شارژی رونیکس 12 ولت مدل 8012
دریل شارژی رونیکس 12 ولت مدل 8012
1,898,000 تومان
1,615,000تومانویژه