حذف همه

ماکیتا

اره عمودبر ماکیتا (اره چکشی ماکیتا  ) مدل 4329
اره عمودبر ماکیتا (اره چکشی ماکیتا ) مدل 4329
3,150,000 تومان
2,540,000تومان
اره عمودبر ماکیتا  (اره چکشی ماکیتا  ) مدل 4350ct
اره عمودبر ماکیتا (اره چکشی ماکیتا ) مدل 4350ct
6,900,000 تومان
6,200,000تومانویژه
سنگ فرز ماکیتا آهنگری  2200 وات مدل ga 7020
سنگ فرز ماکیتا آهنگری 2200 وات مدل ga 7020
4,100,000 تومان
3,750,000تومانویژه
دریل ضربه ای ماکیتا 720 وات مدل hp 2051
دریل ضربه ای ماکیتا 720 وات مدل hp 2051
6,200,000 تومان
5,300,000تومان
اره گرد بر ماکیتا 23 س مدل n5900b
اره گرد بر ماکیتا 23 س مدل n5900b
6,800,000 تومان
6,200,000تومانویژه
پیچ گوشتی برقی ماکیتا 570 وات مدل fs 4300
پیچ گوشتی برقی ماکیتا 570 وات مدل fs 4300
4,480,000 تومان
3,970,000تومانویژه
فرز آهنگری ماکیتا 2600 وات مدل GA7040S
فرز آهنگری ماکیتا 2600 وات مدل GA7040S
6,500,000 تومان
5,400,000تومانویژه
فرز نجاری ماکیتا 2300 وات مدل RP2300FC
فرز نجاری ماکیتا 2300 وات مدل RP2300FC
16,500,000 تومان
13,500,000تومان
فرز انگشتی ماکیتا 400 وات مدل GD0602
فرز انگشتی ماکیتا 400 وات مدل GD0602
3,100,000 تومان
2,720,000تومانویژه
پولیش ماکیتا 1600 وات مدل SA7000C
پولیش ماکیتا 1600 وات مدل SA7000C
6,500,000 تومان
5,400,000تومانویژه
پیچ گوشتی برقی ماکیتا 230 وات مدل td0101
پیچ گوشتی برقی ماکیتا 230 وات مدل td0101
3,980,000 تومان
3,620,000تومان
اره پروفیل بر ماکیتا 2200 وات مدل LW1401
اره پروفیل بر ماکیتا 2200 وات مدل LW1401
7,500,000 تومان
7,050,000تومان
دریل ساده ماکیتا 450 وات مدل 6413
دریل ساده ماکیتا 450 وات مدل 6413
2,000,000 تومان
1,950,000تومان
تیغ اره گردبر ماکیتا MDF مدل D-38956
تیغ اره گردبر ماکیتا MDF مدل D-38956
1,400,000 تومان
920,000تومان
اره فارسی بر ماکیتا مدل  LS 1040 FN
اره فارسی بر ماکیتا مدل LS 1040 FN
15,200,000 تومان
13,200,000تومان
پیچگوشتی برقی ماکیتا مدل FS 4000
پیچگوشتی برقی ماکیتا مدل FS 4000
4,250,000 تومان
3,790,000تومان
دمنده مکنده (بلوور) ماکیتا مدل UB1103
دمنده مکنده (بلوور) ماکیتا مدل UB1103
3,100,000 تومان
2,600,000تومان
سنباده لرزان مشتی ماکیتا مدل BO4556
سنباده لرزان مشتی ماکیتا مدل BO4556
3,250,000 تومان
2,790,000تومان
سنباده برقی ماکیتا مدل BO4900V
سنباده برقی ماکیتا مدل BO4900V
8,900,000 تومان
7,400,000تومان
فرز نجاری ماکیتا مدل RP1800F
فرز نجاری ماکیتا مدل RP1800F
12,500,000 تومان
11,600,000تومان
مینی سنگ ماکیتا مدل 9555HN
مینی سنگ ماکیتا مدل 9555HN
2,560,000 تومان
2,190,000تومان
دریل ضربه ای ماکیتا مدل HP1630
دریل ضربه ای ماکیتا مدل HP1630
2,850,000 تومان
2,350,000تومان
فرز نجاری ماکیتا مدل 3709
فرز نجاری ماکیتا مدل 3709
3,450,000 تومان
2,900,000تومان