فارسی بر چیست؟

فارسی بر چیست؟

فارسی بر به دو دسته کلی تقسیم می شوند. ثابت و کشوی اره های فارسی بر کشویی اره هایی است که تیغه آنها در یک ریل حرکت رفت و برگشتی دارد، و کاربر می تواند در حین برش از طریق ثابت نگه داشتن قطعه، تیغه را به عقب و جلو حرکت دهد. فارسی برهای ثابت دارای ریل نیستند و این حرکت رفت و برگشتی را ندارند.

فارسی بر

توجه به این نکته که فارسی برها در عرض قطعه قابل برش هم محدودیت هایی دارند .
 در واقع در  فارسی برهای ثابت قطعات با عرض کمتر را برش می دهیم و بالعکس در  فارسی برهای کشویی قطعات با عرض بیشتر. فارسی برهای ثابت کوچک می باشند و خیلی راحت قابل حمل هستندولی فارسی برهای کشویی، بزرگ و سنگین تر می باشند.
فارسی بر ثابت برای برشهای ظریفتر با طول بیشترساخته شده اند اما فارسی برهای کشویی برای قطعات عریضتر ، عمیقتر و بزرگتر.
با این اطلاعات متوجه می شویم که  فارسی برهای کشویی امکانات بیشتری برای  کاربر دارند و با توجه به عملکرد قیمت بالاتری خواهند داشت.
البته که اکثر برشهای در نجاری بوسیله فارسی بر ثابت انجام خواهد شد ولی  باز هم برای  قطعات بزرگ و عریض به فارسی برهای کشویی مورد نیاز است.

انواع برش فارسی بر

پیش از تشریح برش اریب تفاوت های  برش اریب با برش فارسی را میگوییم. برش فارسی چیست؟
 برشی زاویه دار با خود قطعه با راستای طولی می باشد و برش اریب برشی زاویه دار با راستای عمودی می باشد.
بعضی از  فارسی برها تنها برش فارسی دارند ولی اکثر فارسی برها هم برش فارسی و هم برش اریب یک طرفه دارند و بعضی دیگر برش فارسی و برش اریب دوطرفه دارند. آن  هایی که برش اریب ندارند، برای کارهای ساده و سریع استفاده می شوند و عمینطور  قیمت، وزن و حجم کمتری دارند و قطعا حمل راحتری دارند.
فارسی برهایی با برش اریب یک طرفه اغلب برای کارهای نجاری مناسب می باشند. استفاده کننده در زمان برشهای اریب دوطرفه، قطعه را جابه جا می کند. ولی  گاهی اوقات به طور منظم با برشهای اریب سر و کار دارد و همینطور به دقت بالایی می خواهد، هنگام این شرایط کاربر قابلیت جابه جایی قطعه را ندارد برای همین  فارسی برهایی با برش اریب دو طرفه  کار می آیند. فارسی برهایی کارآیی بالایی دارند در نتیجه هزینه آن ها نیز بالا می باشد. حداکثر برش اریب فارسی برهای موجود 50 درجه است.

 

 

 

نظرات

 
 
Captcha