کالیبره کردن متر لیزری

کالیبره کردن متر لیزری

کالیبره کردن متر glm 80

روش درست کالیبره کردن متر glm 80 بوش را این ویدئو انتشار داده ایم

نکته

به زاویه و جهت هایی که متر قرار می گیرد کاملا دقت کنید.

نظرات

 
 
Captcha