حذف همه

قیمت ابزار برقی

دریل ضربه ای بوش 700 وات مدل gsb 16 re
دریل ضربه ای بوش 700 وات مدل gsb 16 re
2,650,000 تومان
2,250,000تومان
دریل ضربه ای بوش 850 وات مدل gsb 19-2 re
دریل ضربه ای بوش 850 وات مدل gsb 19-2 re
6,342,000 تومان
4,100,000تومان
دریل ساده بوش مدل gbm 6 re
دریل ساده بوش مدل gbm 6 re
فروش تلفنی
بکس برقی بوش 1/2 مدل gds 18 e
بکس برقی بوش 1/2 مدل gds 18 e
12,332,820 تومان
8,480,000تومانویژه
اره افقی بر بوش مدل gsa 1100 e
اره افقی بر بوش مدل gsa 1100 e
5,211,000 تومان
3,900,000تومان
دریل چکشی بوش (دریل بتن کن بوش) 8 کیلویی مدل gbh 8-45 d
دریل چکشی بوش (دریل بتن کن بوش) 8 کیلویی مدل gbh 8-45 d
14,600,000 تومان
14,600,000تومانویژه
چکش تخریب بوش 16 کیلویی مدل gsh 16-28
چکش تخریب بوش 16 کیلویی مدل gsh 16-28
فروش تلفنیویژه
چکش تخریب بوش 11 کیلویی مدل gsh 11 e
چکش تخریب بوش 11 کیلویی مدل gsh 11 e
21,500,000 تومان
13,300,000تومانویژه
سنگ فرز بوش سنگ بری 2600 وات مدل gws 26-230 jh
سنگ فرز بوش سنگ بری 2600 وات مدل gws 26-230 jh
5,790,000 تومان
4,900,000تومان
دریل ساده بوش 600 وات مدل gbm 10 re
دریل ساده بوش 600 وات مدل gbm 10 re
2,750,000 تومان
1,850,000تومان
سنگ انگشتی بوش گلو بلند مدل ggs 28lce
سنگ انگشتی بوش گلو بلند مدل ggs 28lce
8,379,000 تومان
5,550,000تومان
شیارزن بوش  2 تیغ مدل gnf 35 ca
شیارزن بوش 2 تیغ مدل gnf 35 ca
19,889,000 تومان
12,900,000تومانویژه
شیارزن بوش دوتیغ مدل gnf 65 a
شیارزن بوش دوتیغ مدل gnf 65 a
فروش تلفنی
بکس برقی بوش 3/4 مدل gds 24
بکس برقی بوش 3/4 مدل gds 24
23,801,278 تومان
17,450,000تومانویژه
دمنده مکنده بوش مدل gbl 800 e
دمنده مکنده بوش مدل gbl 800 e
2,705,000 تومان
1,630,000تومانویژه
سنگ فرز متابو سنگبری 2200 وات متابو  w 22-230 mvt
سنگ فرز متابو سنگبری 2200 وات متابو w 22-230 mvt
6,590,000 تومان
6,194,600تومان
سنگ فرز متابو 2400 وات مدل  w 24-180 mvt
سنگ فرز متابو 2400 وات مدل w 24-180 mvt
7,320,000 تومان
6,580,000تومانویژه
سنگ فرز متابو  2400 وات مدل w 24-230 mvt
سنگ فرز متابو 2400 وات مدل w 24-230 mvt
7,320,000 تومان
6,580,000تومان
سنگ انگشتی بوش گلو بلند مدل ggs 5000 l
سنگ انگشتی بوش گلو بلند مدل ggs 5000 l
3,465,571 تومان
3,100,000تومان
سنگ فرز بوش  آهنگری مدل gws 24-180
سنگ فرز بوش آهنگری مدل gws 24-180
5,218,000 تومان
3,600,000تومانویژه
پولیش بوش 1400 وات مدل gpo 14 ce
پولیش بوش 1400 وات مدل gpo 14 ce
4,963,000 تومان
3,620,000تومان
دریل ساده بوش 350 وات مدل gbm 1000
دریل ساده بوش 350 وات مدل gbm 1000
1,812,738 تومان
1,507,941تومان
دریل ساده بوش 850 وات مدل gbm 1600
دریل ساده بوش 850 وات مدل gbm 1600
4,400,000 تومان
3,680,000تومانویژه
دریل چکشی نک  4 شیار (دریل بتون کن نک  ) مدل 1028ch
دریل چکشی نک 4 شیار (دریل بتون کن نک ) مدل 1028ch
4,250,000 تومان
3,697,500تومان
دریل چکشی بوش 5 شیار (بتون کن بوش ) مدل gbh 12-52 d
دریل چکشی بوش 5 شیار (بتون کن بوش ) مدل gbh 12-52 d
28,476,000 تومان
18,100,000تومانویژه
دریل چکشی نک 5 شیار (بتون کن) مدل 1750ch
دریل چکشی نک 5 شیار (بتون کن) مدل 1750ch
11,024,000 تومان
9,370,000تومانویژه
چکش تخریب نک 6 کیلویی مدل 1215db nek
چکش تخریب نک 6 کیلویی مدل 1215db nek
5,320,000 تومان
4,522,000تومان
دریل ضربه ای بوش 800 وات مدل gsb 18-2 re
دریل ضربه ای بوش 800 وات مدل gsb 18-2 re
5,900,000 تومان
4,050,000تومان
دمنده مکنده نک (بلور نک ) 550 وات مدل 553bl
دمنده مکنده نک (بلور نک ) 550 وات مدل 553bl
998,000 تومان
898,000تومانویژه
چکش تخریب نک 11 کیلویی مدل nek 1526 db
چکش تخریب نک 11 کیلویی مدل nek 1526 db
8,700,000 تومان
7,830,000تومان
رنگ پاش برقی بوش مدل pfs 1000
رنگ پاش برقی بوش مدل pfs 1000
4,200,000 تومان
2,290,000تومان