حذف همه

قیمت ابزار برقی

دریل ضربه ای بوش مدل gsb 13 re
دریل ضربه ای بوش مدل gsb 13 re
1,950,000 تومان
1,590,000تومان
دریل ضربه ای بوش 850 وات مدل gsb 19-2 re
دریل ضربه ای بوش 850 وات مدل gsb 19-2 re
6,342,000 تومان
4,100,000تومان
دریل ساده بوش مدل gbm 6 re
دریل ساده بوش مدل gbm 6 re
2,040,000 تومان
1,380,000تومان
بکس برقی بوش 1/2 مدل gds 18 e
بکس برقی بوش 1/2 مدل gds 18 e
12,332,820 تومان
8,800,000تومانویژه
چکش تخریب بوش 27 کیلویی مدل gsh 27 vc
چکش تخریب بوش 27 کیلویی مدل gsh 27 vc
51,364,000 تومان
38,500,000تومانویژه
مینی سنگ بوش (مینی فرز بوش ) 900 وات gws 9-115
مینی سنگ بوش (مینی فرز بوش ) 900 وات gws 9-115
3,256,000 تومان
3,050,000تومانویژه
اره افقی بر بوش مدل gsa 1100 e
اره افقی بر بوش مدل gsa 1100 e
5,210,000 تومان
4,090,000تومان
دریل چکشی بوش (دریل بتن کن بوش) 8 کیلویی مدل gbh 8-45 d
دریل چکشی بوش (دریل بتن کن بوش) 8 کیلویی مدل gbh 8-45 d
22,114,500 تومان
15,800,000تومانویژه
چکش تخریب بوش 16 کیلویی مدل gsh 16-28
چکش تخریب بوش 16 کیلویی مدل gsh 16-28
36,970,000 تومان
26,900,000تومانویژه
چکش تخریب بوش 11 کیلویی مدل gsh 11 e
چکش تخریب بوش 11 کیلویی مدل gsh 11 e
21,500,000 تومان
13,700,000تومانویژه
سنگ فرز بوش 2600 وات مدل gws 26-180 jh
سنگ فرز بوش 2600 وات مدل gws 26-180 jh
6,332,000 تومان
4,920,000تومان
سنگ فرز بوش سنگ بری 2600 وات مدل gws 26-230 h
سنگ فرز بوش سنگ بری 2600 وات مدل gws 26-230 h
5,790,000 تومان
5,540,000تومان
دریل ساده بوش 600 وات مدل gbm 10 re
دریل ساده بوش 600 وات مدل gbm 10 re
2,750,000 تومان
2,100,000تومان
سنگ انگشتی بوش گلو کوتاه مدل ggs 28 ce
سنگ انگشتی بوش گلو کوتاه مدل ggs 28 ce
5,552,987 تومان
3,900,000تومان
سنگ انگشتی بوش گلو بلند مدل ggs 28lc
سنگ انگشتی بوش گلو بلند مدل ggs 28lc
6,512,658 تومان
5,417,609تومان
سنگ انگشتی بوش گلو بلند مدل ggs 28lce
سنگ انگشتی بوش گلو بلند مدل ggs 28lce
8,379,000 تومان
5,790,000تومان
شیارزن بوش  2 تیغ مدل gnf 35 ca
شیارزن بوش 2 تیغ مدل gnf 35 ca
19,889,000 تومان
13,900,000تومانویژه
شیارزن بوش دوتیغ مدل gnf 65 a
شیارزن بوش دوتیغ مدل gnf 65 a
28,091,590 تومان
20,900,000تومان
بکس برقی بوش 3/4 مدل gds 24
بکس برقی بوش 3/4 مدل gds 24
23,801,278 تومان
18,600,000تومانویژه
بکس برقی بوش 1 اینچ مدل gds 30
بکس برقی بوش 1 اینچ مدل gds 30
26,177,000 تومان
19,800,000تومانویژه
دمنده مکنده بوش مدل gbl 800 e
دمنده مکنده بوش مدل gbl 800 e
2,705,000 تومان
1,710,000تومانویژه
سنگ فرز متابو 2200 وات مدل w 22-180 mvt
سنگ فرز متابو 2200 وات مدل w 22-180 mvt
6,590,000 تومان
6,326,000تومان
سنگ فرز متابو سنگبری 2200 وات متابو  w 22-230 mvt
سنگ فرز متابو سنگبری 2200 وات متابو w 22-230 mvt
6,590,000 تومان
6,194,600تومان
سنگ فرز متابو 2400 وات مدل  w 24-180 mvt
سنگ فرز متابو 2400 وات مدل w 24-180 mvt
7,320,000 تومان
6,880,000تومانویژه
سنگ فرز متابو  2400 وات مدل w 24-230 mvt
سنگ فرز متابو 2400 وات مدل w 24-230 mvt
7,320,000 تومان
6,880,000تومان
دریل ضربه ای بوش 550 واتی مدل gsb 1300
دریل ضربه ای بوش 550 واتی مدل gsb 1300
1,795,500 تومان
1,493,000تومان
سنگ انگشتی بوش گلو بلند مدل ggs 5000 l
سنگ انگشتی بوش گلو بلند مدل ggs 5000 l
3,465,571 تومان
3,100,000تومان
سنگ فرز بوش  آهنگری مدل gws 24-180
سنگ فرز بوش آهنگری مدل gws 24-180
5,218,000 تومان
3,720,000تومانویژه
سنگ فرز بوش سنگبری 2400 وات مدل gws 24-230
سنگ فرز بوش سنگبری 2400 وات مدل gws 24-230
5,266,000 تومان
3,790,000تومانویژه
پولیش بوش 1400 وات مدل gpo 14 ce
پولیش بوش 1400 وات مدل gpo 14 ce
4,963,000 تومان
3,620,000تومان
دریل ساده بوش 350 وات مدل gbm 1000
دریل ساده بوش 350 وات مدل gbm 1000
1,812,738 تومان
1,507,941تومان
دریل چکشی نک  4 شیار (دریل بتون کن نک  ) مدل 1028ch
دریل چکشی نک 4 شیار (دریل بتون کن نک ) مدل 1028ch
4,250,000 تومان
3,697,500تومان
دریل چکشی بوش 5 شیار (بتون کن بوش ) مدل gbh 12-52 d
دریل چکشی بوش 5 شیار (بتون کن بوش ) مدل gbh 12-52 d
28,476,000 تومان
17,600,000تومانویژه