حذف همه

قیمت ابزار برقی

چکش تخریب بوش مدل GSH 16-30
چکش تخریب بوش مدل GSH 16-30
40,690,000 تومان
31,850,000تومان
مینی سنگ بوش مدل GWS 11-125
مینی سنگ بوش مدل GWS 11-125
4,560,000 تومان
3,980,000تومان
دریل ستونی بوش مدل pbd 40
دریل ستونی بوش مدل pbd 40
17,052,768 تومان
14,800,000تومان
اره افقی بر بوش مدل psa 900 e
اره افقی بر بوش مدل psa 900 e
6,043,000 تومان
4,900,000تومانویژه
سشوار صنعتی بوش مدل ghg 16-50
سشوار صنعتی بوش مدل ghg 16-50
2,953,312 تومان
2,090,000تومان
سنگ فرز بوش مدل gws 2200
سنگ فرز بوش مدل gws 2200
5,460,000 تومان
4,490,000تومان
سنگ فرز بوش مدل gws 2200
سنگ فرز بوش مدل gws 2200
5,269,000 تومان
4,669,000تومان
مینی سنگ ( مینی فرز ) بوش مدل gws 1400
مینی سنگ ( مینی فرز ) بوش مدل gws 1400
5,294,807 تومان
4,190,000تومان
سنگ مستقیم (سنگ انگشتی ) بوش مدل ggs 8 ce
سنگ مستقیم (سنگ انگشتی ) بوش مدل ggs 8 ce
9,950,000 تومان
7,980,000تومان
رنگ پاش برقی بوش مدل pfs 5000 e
رنگ پاش برقی بوش مدل pfs 5000 e
8,129,000 تومان
6,190,000تومانویژه
مینی سنگ بوش مدل gws 7-125
مینی سنگ بوش مدل gws 7-125
2,474,000 تومان
1,970,000تومان
مینی سنگ بوش مدل GWS 7-115
مینی سنگ بوش مدل GWS 7-115
فروش تلفنی
دریل مگنت بوش مدل gbm 50-2
دریل مگنت بوش مدل gbm 50-2
فروش تلفنی
اره افقی بر بوش مدل psa 700 e
اره افقی بر بوش مدل psa 700 e
5,200,609 تومان
3,700,000تومان
اره افقی بر بوش مدل gsa 1300 pce
اره افقی بر بوش مدل gsa 1300 pce
8,576,295 تومان
6,861,036تومان
اره افقی بر بوش مدل gsa 120
اره افقی بر بوش مدل gsa 120
5,890,930 تومان
4,390,000تومان
سشوار صنعتی بوش مدل GHG 20-63
سشوار صنعتی بوش مدل GHG 20-63
4,077,000 تومان
3,020,000تومان
سشوار صنعتی بوش مدل GHG 23-66
سشوار صنعتی بوش مدل GHG 23-66
5,700,000 تومان
4,890,000تومان
دریل چکشی متابو (بتن کن متابو ) مدل khe 3250
دریل چکشی متابو (بتن کن متابو ) مدل khe 3250
20,540,000 تومان
18,405,000تومانویژه
قیچی ورق بر بوش مدل gna 2.0
قیچی ورق بر بوش مدل gna 2.0
15,422,858 تومان
12,338,286تومان
اره پروفیل بر بوش مدل gco 14-24 j
اره پروفیل بر بوش مدل gco 14-24 j
8,580,000 تومان
6,690,000تومانویژه
دریل بوش 1300 وات ضربه ای مدل gsb 21-2 rct
دریل بوش 1300 وات ضربه ای مدل gsb 21-2 rct
فروش تلفنیویژه
سشوار صنعتی بوش 2000 وات مدل GHG 20-60
سشوار صنعتی بوش 2000 وات مدل GHG 20-60
4,900,000 تومان
3,690,000تومانویژه
دریل بوش 1100 وات ضربه ای مدل gsb 24-2
دریل بوش 1100 وات ضربه ای مدل gsb 24-2
8,716,000 تومان
6,580,000تومان
سنگ فرز بوش 2000 وات مدل gws 2000-230
سنگ فرز بوش 2000 وات مدل gws 2000-230
4,176,402 تومان
3,341,122تومانویژه
دریل چکشی نک (بتن کن ) مدل 8526ch
دریل چکشی نک (بتن کن ) مدل 8526ch
3,550,000 تومان
3,198,000تومانویژه
پولیش دریلی بوش مدل gpo 950
پولیش دریلی بوش مدل gpo 950
4,325,560 تومان
3,150,000تومان
مینی سنگ ( مینی فرز ) بوش مدل gws 9-125 s
مینی سنگ ( مینی فرز ) بوش مدل gws 9-125 s
3,250,000 تومان
2,690,000تومان
رنگ پاش بوش 650 وات مدل pfs 3000-2
رنگ پاش بوش 650 وات مدل pfs 3000-2
5,651,919 تومان
4,620,000تومان
مینی سنگ بوش 900 وات مدل gws 9-115
مینی سنگ بوش 900 وات مدل gws 9-115
3,016,000 تومان
2,290,000تومان
مینی سنگ (مینی فرز ) بوش 1900 وات مدل gws 19-125 cie
مینی سنگ (مینی فرز ) بوش 1900 وات مدل gws 19-125 cie
7,500,000 تومان
5,890,000تومانویژه
دریل متابو 450 وات مدل be 10
دریل متابو 450 وات مدل be 10
3,400,000 تومان
3,162,000تومان
بکس برقی متابو 650 وات مدل ssw 650
بکس برقی متابو 650 وات مدل ssw 650
11,700,000 تومان
10,490,000تومانویژه
ابزار همه کاره بوش مدل gop 30-28
ابزار همه کاره بوش مدل gop 30-28
5,900,000 تومان
4,690,000تومان
مینی سنگ ( مینی فرز ) متابو 910 وات مدل wef 9-125 quik
مینی سنگ ( مینی فرز ) متابو 910 وات مدل wef 9-125 quik
10,800,000 تومان
10,020,000تومان