حذف همه

قیمت ابزار برقی

پیچگوشتی برقی بوش مدل gtb 650
پیچگوشتی برقی بوش مدل gtb 650
6,980,000 تومان
5,490,000تومان
سشوار صنعتی 2300 وات متابو مدل hge 23-650 lcd
سشوار صنعتی 2300 وات متابو مدل hge 23-650 lcd
7,300,000 تومان
6,716,000تومانویژه
دریل متابو مدل sbe 760
دریل متابو مدل sbe 760
8,900,000 تومان
6,980,000تومانویژه
ابزار همه کاره بوش مدل gop 30-28+extra
ابزار همه کاره بوش مدل gop 30-28+extra
10,500,000 تومان
8,600,000تومان
مینی سنگ (مینی فرز) بوش مدل GWS 12-125 S
مینی سنگ (مینی فرز) بوش مدل GWS 12-125 S
7,500,000 تومان
6,200,000تومان
سنگ فرز بوش سنگبری مدل GWS 2400 J
سنگ فرز بوش سنگبری مدل GWS 2400 J
14,900,000 تومان
11,500,000تومان
فرز آهنگری بوش مدل GWS 2000-180
فرز آهنگری بوش مدل GWS 2000-180
8,500,000 تومان
6,520,000تومان
سنگ فرز بوش مدل GWS 30-230
سنگ فرز بوش مدل GWS 30-230
21,300,000 تومان
18,400,000تومان
بکس برقی نک مدل 7500IW
بکس برقی نک مدل 7500IW
3,898,000 تومان
3,539,000تومانویژه
مینی فرز بوش (مینی سنگ بوش ) مدل gws 17-125 s
مینی فرز بوش (مینی سنگ بوش ) مدل gws 17-125 s
10,800,000 تومان
7,800,000تومان
اره افقی بر نک مدل 1015RS
اره افقی بر نک مدل 1015RS
4,340,000 تومان
4,034,000تومانویژه
فرز انگشتی نک گلو کوتاه مدل 8506SG
فرز انگشتی نک گلو کوتاه مدل 8506SG
2,345,000 تومان
2,181,000تومانویژه
همزن صنعتی نک مدل MX 1480
همزن صنعتی نک مدل MX 1480
5,120,000 تومان
4,790,000تومانویژه
همزن صنعتی نک مدل MX 2075
همزن صنعتی نک مدل MX 2075
7,480,000 تومان
7,106,000تومانویژه
سنگ فرز آهنگری نک مدل 2419AG
سنگ فرز آهنگری نک مدل 2419AG
4,595,000 تومان
4,273,300تومانویژه
دریل گیربکسی نک مدل 1116DH
دریل گیربکسی نک مدل 1116DH
3,320,000 تومان
3,050,000تومانویژه
چکش تخریب نک مدل 1642DB
چکش تخریب نک مدل 1642DB
10,880,000 تومان
9,792,000تومانویژه
مینی فرز نک مدل 8315
مینی فرز نک مدل 8315
2,520,000 تومان
2,293,000تومانویژه
دریل نک مدل 481DH
دریل نک مدل 481DH
1,650,000 تومان
1,501,500تومانویژه
پیچ گوشتی برقی نک مدل 48SD
پیچ گوشتی برقی نک مدل 48SD
2,250,000 تومان
2,047,000تومانویژه
دریل ضربه ای بوش مدل gsb 570
دریل ضربه ای بوش مدل gsb 570
3,400,000 تومان
2,390,000تومان
مینی سنگ بوش مدل gws 14-125 S
مینی سنگ بوش مدل gws 14-125 S
9,500,000 تومان
7,350,000تومان
پیستوله رنگ پاش بوش مدل PFS 7000
پیستوله رنگ پاش بوش مدل PFS 7000
16,185,000 تومان
11,300,000تومان
پبچ گوشتی برقی المکس مدل SD192
پبچ گوشتی برقی المکس مدل SD192
2,850,000تومانویژه
پبچ گوشتی برقی المکس مدل SD191
پبچ گوشتی برقی المکس مدل SD191
1,980,000 تومان
1,750,000تومانویژه
مینی فرز المکس مدل 330
مینی فرز المکس مدل 330
2,190,000تومانویژه
مینی فرز المکس مدل 329
مینی فرز المکس مدل 329
1,650,000تومانویژه
دریل چکشی 13 م م گیربکسی المکس مدل I.D 161
دریل چکشی 13 م م گیربکسی المکس مدل I.D 161
4,250,000 تومان
2,950,000تومانویژه
سشوار صنعتی المکس مدل HG 651
سشوار صنعتی المکس مدل HG 651
2,200,000تومانویژه
مینی سنگ بوش مدل GWX 17-125 S Professional
مینی سنگ بوش مدل GWX 17-125 S Professional
11,200,000 تومان
8,600,000تومان
مینی سنگ بوش مدل GWX 13-125 S Professional
مینی سنگ بوش مدل GWX 13-125 S Professional
9,750,000 تومان
7,650,000تومان
چکش تخریب بوش مدل GSH 500
چکش تخریب بوش مدل GSH 500
16,780,000 تومان
14,290,000تومان
فرز بوش مدل gws 24-230 p
فرز بوش مدل gws 24-230 p
10,500,000 تومان
8,500,000تومان
دریل ستونی بوش مدل pbd 40
دریل ستونی بوش مدل pbd 40
29,400,000 تومان
22,190,000تومان
اره افقی بر بوش مدل psa 900 e
اره افقی بر بوش مدل psa 900 e
9,900,000 تومان
6,950,000تومان