حذف همه
تیغ اره گرد
تیغ اره گرد چوب سی ام تی 30*72 مدل 285.072.12m
تیغ اره گرد چوب سی ام تی 30*72 مدل 285.072.12m
3,700,000 تومان
3,070,000تومان
تیغ اره خط زن سی ام تی  12*12+12 مدل 289.120.24h
تیغ اره خط زن سی ام تی 12*12+12 مدل 289.120.24h
3,240,000 تومان
2,600,000تومان
تیغ اره گرد آلومینیوم سی ام تی 25*80 مدل 297.080.10p
تیغ اره گرد آلومینیوم سی ام تی 25*80 مدل 297.080.10p
4,400,000 تومان
3,800,000تومان
تیغ اره گرد ام دی اف سی ام تی 30*96 مدل 281.696.12m
تیغ اره گرد ام دی اف سی ام تی 30*96 مدل 281.696.12m
4,870,000 تومان
3,600,000تومان