حذف همه

قیمت ابزار اندازه گیری

متر لیزری بوش مدل  glm 80
متر لیزری بوش مدل glm 80
5,200,000 تومان
3,840,000تومان
متر لیزری بوش 100 متری مدل glm 100 c
متر لیزری بوش 100 متری مدل glm 100 c
8,500,000 تومان
5,410,000تومان
متر لیزری بوش 250 متر مدل glm 250 vf
متر لیزری بوش 250 متر مدل glm 250 vf
8,750,000 تومان
7,200,000تومان
تراز لیزری بوش 3 محوره مدل gll 3-80-bm1
تراز لیزری بوش 3 محوره مدل gll 3-80-bm1
12,085,527 تومان
10,053,448تومان
متر لیزری متری 30 بوش مدل glm 30
متر لیزری متری 30 بوش مدل glm 30
2,360,000 تومان
1,610,000تومان
ریل شیب سنج بوش r60
ریل شیب سنج بوش r60
1,840,561 تومان
1,531,086تومان
متر لیزری بوش 40 متری مدل glm 40
متر لیزری بوش 40 متری مدل glm 40
3,125,000 تومان
2,190,000تومان
متر لیزری بوش 50 متری مدل glm 50 c
متر لیزری بوش 50 متری مدل glm 50 c
3,950,000 تومان
2,480,000تومانویژه
ردیاب حرفه ای بوش مدل d-tect 150 sv
ردیاب حرفه ای بوش مدل d-tect 150 sv
21,098,000 تومان
16,490,000تومان
زاویه سنج دیجیتال بوش مدل pam 220
زاویه سنج دیجیتال بوش مدل pam 220
3,616,000 تومان
3,150,000تومان
تراز لیزری بوش مدل gll 5-50 x
تراز لیزری بوش مدل gll 5-50 x
7,500,000 تومان
5,800,000تومان
تراز لیزری بوش مدل gcl 2-50 c - bt 150
تراز لیزری بوش مدل gcl 2-50 c - bt 150
5,250,000 تومان
3,938,000تومانویژه
تراز لیزری بوش ترکیبی مدل gcl 2-15box
تراز لیزری بوش ترکیبی مدل gcl 2-15box
4,414,000 تومان
2,940,000تومانویژه
تراز لیزری بوش خطی مدل gll 2-20
تراز لیزری بوش خطی مدل gll 2-20
4,520,000 تومان
5,600,000تومانویژه
تراز لیزری بوش خطی مدل gll 2
تراز لیزری بوش خطی مدل gll 2
3,267,000 تومان
2,790,000تومان
تراز لیزری بوش مدل gcl 2-50 c-rm2
تراز لیزری بوش مدل gcl 2-50 c-rm2
9,800,000 تومان
7,680,000تومان
تراز لیزری بوش 3 خط مدل gll 3-80 c
تراز لیزری بوش 3 خط مدل gll 3-80 c
14,963,822 تومان
12,447,781تومان
متر لیزری رونیکس 30 متری مدل rh-9139
متر لیزری رونیکس 30 متری مدل rh-9139
998,000 تومان
918,000تومان
متر لیزری بوش مدل glm 120 c
متر لیزری بوش مدل glm 120 c
7,980,000 تومان
6,380,000تومانویژه
تراز لیزری بوش gcl 2-15 g box نور سبز
تراز لیزری بوش gcl 2-15 g box نور سبز
9,800,000 تومان
6,800,000تومان
تراز لیزری بوش مدل GLL 3-80 CG L-BOXX
تراز لیزری بوش مدل GLL 3-80 CG L-BOXX
22,600,000 تومان
15,400,000تومانویژه
ردیاب تراز لیزری بوش مدل lr 6
ردیاب تراز لیزری بوش مدل lr 6
2,824,200 تومان
2,349,000تومان
تراز لیزری دو خط رونیکس مدل RH-9502box
تراز لیزری دو خط رونیکس مدل RH-9502box
3,498,000 تومان
2,973,000تومانویژه
چرخ متر بوش مدل gwm 32
چرخ متر بوش مدل gwm 32
3,500,000 تومان
2,500,000تومان
تراز لیزری بوش مدل gll 2-50
تراز لیزری بوش مدل gll 2-50
ناموجود
ردیاب تراز بوش مدل lr 2
ردیاب تراز بوش مدل lr 2
ناموجود