حذف همه

قیمت ابزار اندازه گیری

تراز اپتیک بوش مدل GOL 20 D
تراز اپتیک بوش مدل GOL 20 D
11,411,582 تومان
8,514,795تومان
متر لیزری بوش مدل GLM 50-22
متر لیزری بوش مدل GLM 50-22
7,754,024 تومان
5,785,694تومان
تراز لیزری بوش 5 نقطه مدل GPL 5 G
تراز لیزری بوش 5 نقطه مدل GPL 5 G
18,990,043 تومان
14,169,494تومان
حرارت سنج بوش (ترمومتر) مدل UniversalTemp
حرارت سنج بوش (ترمومتر) مدل UniversalTemp
6,290,000 تومان
4,693,000تومان
تراز لیزری ترکیبی حرفه ای بوش مدل GCL 2-50 G + bt150
تراز لیزری ترکیبی حرفه ای بوش مدل GCL 2-50 G + bt150
16,824,770 تومان
12,553,867تومان
چرخ متر بوش مدل gwm 40
چرخ متر بوش مدل gwm 40
14,264,478 تومان
10,643,495تومان
متر لیزری حرفه ای بوش مدل GLM 100-25 C
متر لیزری حرفه ای بوش مدل GLM 100-25 C
16,063,997 تومان
12,390,000تومان
دماسنج لیزری بوش  مدل GTC 600 C
دماسنج لیزری بوش مدل GTC 600 C
145,000,000 تومان
106,430,000تومان
ردیاب حرفه ای بوش  مدل D-tect 200 C Professional
ردیاب حرفه ای بوش مدل D-tect 200 C Professional
62,700,000 تومان
46,390,000تومان
متر لیزری بوش مدل GLM 150-27 C
متر لیزری بوش مدل GLM 150-27 C
20,336,026 تومان
15,173,804تومانویژه
تراز لیزری بوش مدل GLL 2-20 G+ bt 150 Professional
تراز لیزری بوش مدل GLL 2-20 G+ bt 150 Professional
17,117,374 تومان
12,772,194تومان
تراز لیزری بوش مدل UniversalLevel 360 Set
تراز لیزری بوش مدل UniversalLevel 360 Set
13,137,949 تومان
9,802,931تومان
شیب سنج دیجیتالی بوش مدل GIM 60 L
شیب سنج دیجیتالی بوش مدل GIM 60 L
14,483,931 تومان
10,807,241تومان
تراز لیزری بوش مدل gll 3-80
تراز لیزری بوش مدل gll 3-80
23,993,585 تومان
17,902,905تومان
متر لیزری بوش مدل glm 50-27 cg
متر لیزری بوش مدل glm 50-27 cg
10,275,200 تومان
7,666,880تومان
متر لیزری بوش مدل glm 50-27 c
متر لیزری بوش مدل glm 50-27 c
10,387,465 تومان
7,750,647تومان
تراز لیزری بوش مدل gcl 2-15
تراز لیزری بوش مدل gcl 2-15
7,900,326 تومان
6,200,000تومان
تراز لیزری بوش مدل gll 3-80g
تراز لیزری بوش مدل gll 3-80g
26,188,120 تومان
19,540,366تومان
چرخ متر بوش مدل gwm 32
چرخ متر بوش مدل gwm 32
6,437,302 تومان
4,803,217تومان
ردیاب تراز لیزری بوش مدل lr 6
ردیاب تراز لیزری بوش مدل lr 6
11,850,489 تومان
8,842,288تومان
تراز لیزری بوش مدل gll 3x
تراز لیزری بوش مدل gll 3x
8,339,232 تومان
6,222,350تومان
تراز لیزری بوش ترکیبی مدل gcl 2-15box
تراز لیزری بوش ترکیبی مدل gcl 2-15box
9,948,559 تومان
7,423,155تومان
شیب سنج بوش مدل gim 60
شیب سنج بوش مدل gim 60
12,421,068 تومان
9,268,027تومان
زاویه سنج دیجیتال بوش مدل pam 220
زاویه سنج دیجیتال بوش مدل pam 220
8,522,467 تومان
6,359,071تومان
زاویه سنج دیجیتال بوش مدل gam 220 mf
زاویه سنج دیجیتال بوش مدل gam 220 mf
14,483,931 تومان
10,807,241تومان
ردیاب بوش مدل gms 100 m
ردیاب بوش مدل gms 100 m
9,800,000 تومان
7,313,000تومان
ردیاب بوش مدل gms 120
ردیاب بوش مدل gms 120
11,400,000 تومان
8,511,000تومان
ردیاب تخصصی بوش مدل d-tect 120
ردیاب تخصصی بوش مدل d-tect 120
16,520,000 تومان
12,530,000تومان
تراز لیزری دیوالت مدل dw088k-xj
تراز لیزری دیوالت مدل dw088k-xj
6,600,000تومان
متر لیزری بوش 50 متری مدل glm 50 c
متر لیزری بوش 50 متری مدل glm 50 c
7,461,418 تومان
5,567,366تومان
متر لیزری بوش 40 متری مدل glm 40
متر لیزری بوش 40 متری مدل glm 40
5,998,395 تومان
4,475,725تومان
تراز لیزری بوش  کاشی و سرامیک مدل gtl 3
تراز لیزری بوش کاشی و سرامیک مدل gtl 3
14,337,629 تومان
10,698,077تومان