حذف همه

قیمت ابزار اندازه گیری

حرارت سنج بوش (ترمومتر) مدل UniversalTemp
حرارت سنج بوش (ترمومتر) مدل UniversalTemp
4,800,000 تومان
3,800,000تومان
تراز لیزری بوش 3 خط مدل gll 3-80 c + bt 150
تراز لیزری بوش 3 خط مدل gll 3-80 c + bt 150
17,500,000 تومان
14,000,000تومان
چرخ متر بوش مدل gwm 40
چرخ متر بوش مدل gwm 40
7,980,000 تومان
6,420,000تومان
ردیاب حرفه ای بوش  مدل D-tect 200 C Professional
ردیاب حرفه ای بوش مدل D-tect 200 C Professional
32,500,000 تومان
29,300,000تومان
تراز لیزری بوش مدل GLL 2-20 G+ bt 150 Professional
تراز لیزری بوش مدل GLL 2-20 G+ bt 150 Professional
9,700,000 تومان
7,410,000تومان
تراز لیزری بوش مدل UniversalLevel 360 Set
تراز لیزری بوش مدل UniversalLevel 360 Set
10,500,000 تومان
8,200,000تومان
شیب سنج دیجیتالی بوش مدل GIM 60 L
شیب سنج دیجیتالی بوش مدل GIM 60 L
8,180,000 تومان
6,550,000تومان
تراز لیزری بوش مدل gll 3-80
تراز لیزری بوش مدل gll 3-80
14,500,000 تومان
10,700,000تومان
متر لیزری بوش مدل glm 50-27 cg
متر لیزری بوش مدل glm 50-27 cg
6,600,000 تومان
5,450,000تومان
متر لیزری بوش مدل glm 50-27 c
متر لیزری بوش مدل glm 50-27 c
5,850,000 تومان
4,370,000تومان
تراز لیزری بوش مدل pll 360
تراز لیزری بوش مدل pll 360
فروش تلفنی
تراز لیزری بوش مدل gll 3-80g
تراز لیزری بوش مدل gll 3-80g
15,661,000 تومان
11,900,000تومان
چرخ متر بوش مدل gwm 32
چرخ متر بوش مدل gwm 32
3,690,000 تومان
3,080,000تومان
تراز لیزری بوش مدل GLL 3-80 CG L-BOXX
تراز لیزری بوش مدل GLL 3-80 CG L-BOXX
24,027,000 تومان
17,900,000تومان
تراز لیزری بوش gcl 2-15 g box نور سبز
تراز لیزری بوش gcl 2-15 g box نور سبز
7,999,855 تومان
5,890,000تومان
تراز اپتیک بوش مدل gol 26 d
تراز اپتیک بوش مدل gol 26 d
12,500,000 تومان
9,980,000تومان
تراز لیزری بوش مدل gll 3x
تراز لیزری بوش مدل gll 3x
5,640,000 تومان
4,950,000تومان
تراز لیزری بوش خطی مدل gll 2-20
تراز لیزری بوش خطی مدل gll 2-20
6,533,000 تومان
4,920,000تومان
تراز لیزری بوش ترکیبی مدل gcl 2-15box
تراز لیزری بوش ترکیبی مدل gcl 2-15box
5,187,955 تومان
4,350,000تومان
تراز لیزری بوش مدل gcl 2-50 c + bt 150
تراز لیزری بوش مدل gcl 2-50 c + bt 150
6,700,000 تومان
5,350,000تومان
تراز لیزری بوش مدل gll 5-50 x
تراز لیزری بوش مدل gll 5-50 x
6,750,000 تومان
5,690,000تومان
زاویه سنج دیجیتال بوش مدل pam 220
زاویه سنج دیجیتال بوش مدل pam 220
5,061,420 تومان
4,030,000تومان
ردیاب تخصصی بوش مدل d-tect 120
ردیاب تخصصی بوش مدل d-tect 120
8,529,476 تومان
6,450,000تومان
متر لیزری بوش 40 متری مدل glm 40
متر لیزری بوش 40 متری مدل glm 40
3,200,000 تومان
2,690,000تومان
ردیاب تراز بوش مدل lr 2
ردیاب تراز بوش مدل lr 2
5,904,990 تومان
4,723,992تومان
متر لیزری بوش مدل  glm 80
متر لیزری بوش مدل glm 80
فروش تلفنی
تراز لیزری بوش مدل Antino
تراز لیزری بوش مدل Antino
ناموجود