حذف همه

قیمت ابزار صنعتی

متر لیزری بوش مدل  glm 80
متر لیزری بوش مدل glm 80
5,200,000 تومان
3,840,000تومان
متر لیزری بوش 250 متر مدل glm 250 vf
متر لیزری بوش 250 متر مدل glm 250 vf
8,750,000 تومان
6,690,000تومان
دریل ضربه ای بوش 850 وات مدل gsb 19-2 re
دریل ضربه ای بوش 850 وات مدل gsb 19-2 re
6,342,000 تومان
4,100,000تومان
دریل ساده بوش مدل gbm 6 re
دریل ساده بوش مدل gbm 6 re
فروش تلفنی
بکس برقی بوش 1/2 مدل gds 18 e
بکس برقی بوش 1/2 مدل gds 18 e
12,332,820 تومان
8,480,000تومانویژه
اره افقی بر بوش مدل gsa 1100 e
اره افقی بر بوش مدل gsa 1100 e
5,210,000 تومان
4,090,000تومان
مینی سنگ شارژی بوش gws 18 v li
مینی سنگ شارژی بوش gws 18 v li
13,600,000 تومان
10,700,000تومانویژه
فرز حکاکی دریمل  ( درمل ) مدل 25/1-3000
فرز حکاکی دریمل ( درمل ) مدل 25/1-3000
2,674,000 تومان
2,070,000تومانویژه
اره عمودبر بوش صنعتی بوش مدل gst 150 bce
اره عمودبر بوش صنعتی بوش مدل gst 150 bce
7,605,000 تومان
4,710,000تومانویژه
دریل چکشی بوش (دریل بتن کن بوش) 8 کیلویی مدل gbh 8-45 d
دریل چکشی بوش (دریل بتن کن بوش) 8 کیلویی مدل gbh 8-45 d
22,114,500 تومان
15,090,000تومانویژه
چکش تخریب بوش 16 کیلویی مدل gsh 16-28
چکش تخریب بوش 16 کیلویی مدل gsh 16-28
36,970,000 تومان
24,900,000تومانویژه
چکش تخریب بوش 11 کیلویی مدل gsh 11 e
چکش تخریب بوش 11 کیلویی مدل gsh 11 e
21,500,000 تومان
13,700,000تومانویژه
سنگ فرز بوش 2600 وات مدل gws 26-180
سنگ فرز بوش 2600 وات مدل gws 26-180
6,332,000 تومان
4,690,000تومان
سنگ انگشتی بوش گلو بلند مدل ggs 28lc
سنگ انگشتی بوش گلو بلند مدل ggs 28lc
6,512,658 تومان
5,417,609تومان
شیارزن بوش  2 تیغ مدل gnf 35 ca
شیارزن بوش 2 تیغ مدل gnf 35 ca
19,889,000 تومان
12,900,000تومانویژه
شیارزن بوش دوتیغ مدل gnf 65 a
شیارزن بوش دوتیغ مدل gnf 65 a
فروش تلفنی
بکس برقی بوش 3/4 مدل gds 24
بکس برقی بوش 3/4 مدل gds 24
23,801,278 تومان
18,600,000تومانویژه
بکس برقی بوش 1 اینچ مدل gds 30
بکس برقی بوش 1 اینچ مدل gds 30
فروش تلفنیویژه
دمنده مکنده بوش مدل gbl 800 e
دمنده مکنده بوش مدل gbl 800 e
2,705,000 تومان
1,710,000تومان
سنباده لرزان گرد بوش gex 125-1 ae
سنباده لرزان گرد بوش gex 125-1 ae
2,840,000 تومان
2,050,000تومانویژه
اره میزی بوش مدل gts 10 xc
اره میزی بوش مدل gts 10 xc
23,000,000 تومان
20,500,000تومان
سنگ فرز متابو سنگبری 2200 وات متابو  w 22-230 mvt
سنگ فرز متابو سنگبری 2200 وات متابو w 22-230 mvt
6,590,000 تومان
6,194,600تومان
سنگ فرز متابو 2400 وات مدل  w 24-180 mvt
سنگ فرز متابو 2400 وات مدل w 24-180 mvt
7,320,000 تومان
6,880,000تومانویژه
سنگ فرز متابو  2400 وات مدل w 24-230 mvt
سنگ فرز متابو 2400 وات مدل w 24-230 mvt
7,320,000 تومان
6,880,000تومان
ریل شیب سنج بوش r60
ریل شیب سنج بوش r60
1,840,561 تومان
1,531,000تومان
اره عمودبر بوش صنعتی مدل gst 8000 e
اره عمودبر بوش صنعتی مدل gst 8000 e
3,250,000 تومان
2,100,000تومان
دریل ضربه ای بوش 550 واتی مدل gsb 1300
دریل ضربه ای بوش 550 واتی مدل gsb 1300
1,795,500 تومان
1,493,000تومان