حذف همه

قیمت ابزار صنعتی

متر لیزری بوش مدل  glm 80
متر لیزری بوش مدل glm 80
5,200,000 تومان
3,840,000تومان
متر لیزری بوش 100 متری مدل glm 100 c
متر لیزری بوش 100 متری مدل glm 100 c
8,500,000 تومان
5,410,000تومان
متر لیزری بوش 250 متر مدل glm 250 vf
متر لیزری بوش 250 متر مدل glm 250 vf
8,750,000 تومان
6,700,000تومان
دریل ضربه ای بوش مدل gsb 13 re
دریل ضربه ای بوش مدل gsb 13 re
1,950,000 تومان
1,590,000تومان
دریل ضربه ای بوش 850 وات مدل gsb 19-2 re
دریل ضربه ای بوش 850 وات مدل gsb 19-2 re
6,342,000 تومان
4,100,000تومان
دریل ساده بوش مدل gbm 6 re
دریل ساده بوش مدل gbm 6 re
2,040,000 تومان
1,380,000تومان
بکس برقی بوش 1/2 مدل gds 18 e
بکس برقی بوش 1/2 مدل gds 18 e
12,332,820 تومان
8,400,000تومانویژه
چکش تخریب بوش 27 کیلویی مدل gsh 27 vc
چکش تخریب بوش 27 کیلویی مدل gsh 27 vc
51,364,000 تومان
38,500,000تومانویژه
مینی سنگ بوش (مینی فرز بوش ) 900 وات gws 9-115
مینی سنگ بوش (مینی فرز بوش ) 900 وات gws 9-115
3,256,000 تومان
3,050,000تومانویژه
اره افقی بر بوش مدل gsa 1100 e
اره افقی بر بوش مدل gsa 1100 e
5,210,000 تومان
4,090,000تومان
مینی سنگ شارژی بوش gws 18 v li
مینی سنگ شارژی بوش gws 18 v li
13,600,000 تومان
11,200,000تومانویژه
فرز حکاکی دریمل  ( درمل ) مدل 25/1-3000
فرز حکاکی دریمل ( درمل ) مدل 25/1-3000
2,674,000 تومان
2,150,000تومانویژه
اره عمودبر بوش صنعتی بوش مدل gst 150 bce
اره عمودبر بوش صنعتی بوش مدل gst 150 bce
7,605,000 تومان
4,980,000تومانویژه
اره گرد بر بوش 19 س بوش مدل gks 190
اره گرد بر بوش 19 س بوش مدل gks 190
4,340,000 تومان
3,150,000تومان
دریل چکشی بوش (دریل بتن کن بوش) 8 کیلویی مدل gbh 8-45 d
دریل چکشی بوش (دریل بتن کن بوش) 8 کیلویی مدل gbh 8-45 d
22,114,500 تومان
15,800,000تومانویژه
چکش تخریب بوش 16 کیلویی مدل gsh 16-28
چکش تخریب بوش 16 کیلویی مدل gsh 16-28
36,970,000 تومان
26,900,000تومانویژه
چکش تخریب بوش 11 کیلویی مدل gsh 11 e
چکش تخریب بوش 11 کیلویی مدل gsh 11 e
21,500,000 تومان
13,350,000تومانویژه
سنگ فرز بوش 2600 وات مدل gws 26-180 jh
سنگ فرز بوش 2600 وات مدل gws 26-180 jh
6,332,000 تومان
4,790,000تومان
سنگ فرز بوش سنگ بری 2600 وات مدل gws 26-230 h
سنگ فرز بوش سنگ بری 2600 وات مدل gws 26-230 h
5,790,000 تومان
5,540,000تومان
دریل ساده بوش 600 وات مدل gbm 10 re
دریل ساده بوش 600 وات مدل gbm 10 re
2,750,000 تومان
2,100,000تومان
سنگ انگشتی بوش گلو کوتاه مدل ggs 28 ce
سنگ انگشتی بوش گلو کوتاه مدل ggs 28 ce
5,552,987 تومان
3,900,000تومان
سنگ انگشتی بوش گلو بلند مدل ggs 28lc
سنگ انگشتی بوش گلو بلند مدل ggs 28lc
6,512,658 تومان
5,417,609تومان
سنگ انگشتی بوش گلو بلند مدل ggs 28lce
سنگ انگشتی بوش گلو بلند مدل ggs 28lce
8,379,000 تومان
5,790,000تومان
شیارزن بوش  2 تیغ مدل gnf 35 ca
شیارزن بوش 2 تیغ مدل gnf 35 ca
19,889,000 تومان
13,900,000تومانویژه
شیارزن بوش دوتیغ مدل gnf 65 a
شیارزن بوش دوتیغ مدل gnf 65 a
28,091,590 تومان
20,900,000تومان
بکس برقی بوش 3/4 مدل gds 24
بکس برقی بوش 3/4 مدل gds 24
23,801,278 تومان
18,100,000تومانویژه
بکس برقی بوش 1 اینچ مدل gds 30
بکس برقی بوش 1 اینچ مدل gds 30
26,177,000 تومان
19,800,000تومانویژه
دمنده مکنده بوش مدل gbl 800 e
دمنده مکنده بوش مدل gbl 800 e
2,705,000 تومان
1,843,000تومانویژه
سنباده لرزان گرد بوش gex 125-1 ae
سنباده لرزان گرد بوش gex 125-1 ae
2,840,000 تومان
2,050,000تومانویژه
تراز لیزری بوش 3 محوره مدل gll 3-80-bm1
تراز لیزری بوش 3 محوره مدل gll 3-80-bm1
12,085,527 تومان
10,053,448تومان
سنگ فرز متابو 2200 وات مدل w 22-180 mvt
سنگ فرز متابو 2200 وات مدل w 22-180 mvt
6,590,000 تومان
6,326,000تومان
سنگ فرز متابو سنگبری 2200 وات متابو  w 22-230 mvt
سنگ فرز متابو سنگبری 2200 وات متابو w 22-230 mvt
6,590,000 تومان
6,194,600تومان