حذف همه

قیمت ابزار صنعتی

دریل شارژی بوش مدل gsb 18v-50
دریل شارژی بوش مدل gsb 18v-50
10,900,000 تومان
8,500,000تومان
سشوار صنعتی 2300 وات متابو مدل hge 23-650 lcd
سشوار صنعتی 2300 وات متابو مدل hge 23-650 lcd
7,300,000 تومان
6,716,000تومانویژه
دریل متابو مدل sbe 760
دریل متابو مدل sbe 760
8,900,000 تومان
6,980,000تومانویژه
دریل شارژی بوش مدل gsr 120 li
دریل شارژی بوش مدل gsr 120 li
5,300,000 تومان
4,450,000تومانویژه
دریل شارژی بوش مدل gsb 18v-50 + extra
دریل شارژی بوش مدل gsb 18v-50 + extra
13,500,000 تومان
10,900,000تومان
دریل شارژی بوش مدل gsb 180+extra
دریل شارژی بوش مدل gsb 180+extra
10,500,000 تومان
8,500,000تومان
ابزار همه کاره بوش مدل gop 30-28+extra
ابزار همه کاره بوش مدل gop 30-28+extra
10,500,000 تومان
8,600,000تومان
تراز اپتیک بوش مدل GOL 20 D
تراز اپتیک بوش مدل GOL 20 D
9,800,000 تومان
7,800,000تومان
بکس ضربه ای شارژی بوش مدل GDS 18v-1000
بکس ضربه ای شارژی بوش مدل GDS 18v-1000
30,000,000 تومان
24,500,000تومان
مینی سنگ (مینی فرز) بوش مدل GWS 12-125 S
مینی سنگ (مینی فرز) بوش مدل GWS 12-125 S
7,500,000 تومان
6,200,000تومان
علف زن برقی بوش مدل ART 24
علف زن برقی بوش مدل ART 24
5,800,000 تومان
4,690,000تومان
متر لیزری بوش مدل GLM 50-22
متر لیزری بوش مدل GLM 50-22
6,800,000 تومان
5,300,000تومان
سنگ فرز بوش سنگبری مدل GWS 2400 J
سنگ فرز بوش سنگبری مدل GWS 2400 J
14,900,000 تومان
11,500,000تومان
اره عمودبر شارژی بوش مدل GST 185 LI
اره عمودبر شارژی بوش مدل GST 185 LI
14,500,000 تومان
12,900,000تومان
بدنه دریل شارژی بوش مدل gsb 18v-90 c
بدنه دریل شارژی بوش مدل gsb 18v-90 c
21,500,000 تومان
15,690,000تومان
دریل شارژی بوش مدل gsb 18v-90 c
دریل شارژی بوش مدل gsb 18v-90 c
33,800,000 تومان
23,300,000تومان
فرز آهنگری بوش مدل GWS 2000-180
فرز آهنگری بوش مدل GWS 2000-180
8,500,000 تومان
6,520,000تومان
تراز لیزری بوش 5 نقطه مدل GPL 5 G
تراز لیزری بوش 5 نقطه مدل GPL 5 G
17,100,000 تومان
12,980,000تومان
فرز حکاکی شارژی دریمل مدل lite
فرز حکاکی شارژی دریمل مدل lite
5,180,000 تومان
4,171,000تومان
سنگ فرز بوش مدل GWS 30-230
سنگ فرز بوش مدل GWS 30-230
21,300,000 تومان
18,400,000تومان
بکس برقی نک مدل 7500IW
بکس برقی نک مدل 7500IW
3,898,000 تومان
3,539,000تومانویژه
شمشادزن برقی بوش 60 سانتی مدل universal hedgecut 60
شمشادزن برقی بوش 60 سانتی مدل universal hedgecut 60
13,650,000 تومان
10,000,000تومان
مینی فرز بوش (مینی سنگ بوش ) مدل gws 17-125 s
مینی فرز بوش (مینی سنگ بوش ) مدل gws 17-125 s
10,800,000 تومان
7,800,000تومان
اره افقی بر نک مدل 1015RS
اره افقی بر نک مدل 1015RS
4,340,000 تومان
4,034,000تومانویژه
فرز انگشتی نک گلو کوتاه مدل 8506SG
فرز انگشتی نک گلو کوتاه مدل 8506SG
2,345,000 تومان
2,181,000تومانویژه
سنباده لرزان اوربیتال نک مدل 4515 OS
سنباده لرزان اوربیتال نک مدل 4515 OS
2,860,000 تومان
2,602,000تومانویژه
سنباده لرزان گرد نک مدل 3512OS
سنباده لرزان گرد نک مدل 3512OS
2,170,000 تومان
2,020,000تومانویژه
اورفرز نجاری نک مدل 2012
اورفرز نجاری نک مدل 2012
4,930,000 تومان
4,500,000تومانویژه
همزن صنعتی نک مدل MX 1480
همزن صنعتی نک مدل MX 1480
5,120,000 تومان
4,790,000تومانویژه
همزن صنعتی نک مدل MX 2075
همزن صنعتی نک مدل MX 2075
7,480,000 تومان
7,106,000تومانویژه
دریل پیچگوشتی شارژی بوش  مدل GSB 185 LI
دریل پیچگوشتی شارژی بوش مدل GSB 185 LI
12,500,000 تومان
8,300,000تومان
بدنه بکس ضربه ای شارژی بوش مدل GDS 18V-400
بدنه بکس ضربه ای شارژی بوش مدل GDS 18V-400
21,000,000 تومان
13,500,000تومان
بکس شارژی بوش مدل  gdx 180 li
بکس شارژی بوش مدل gdx 180 li
15,888,600 تومان
12,800,000تومان
سنگ فرز آهنگری نک مدل 2419AG
سنگ فرز آهنگری نک مدل 2419AG
4,595,000 تومان
4,273,300تومانویژه
بدنه بکس شارژی بوش مدل GDS 18V-1050H
بدنه بکس شارژی بوش مدل GDS 18V-1050H
19,000,000 تومان
14,500,000تومان
ابزار حکاکی دریمل ( درمل ) مدل 45-3-4250
ابزار حکاکی دریمل ( درمل ) مدل 45-3-4250
11,200,000 تومان
8,350,000تومان