حذف همه

قیمت ابزار صنعتی

سنگ فرز بوش سنگبری مدل GWS 2400 J
سنگ فرز بوش سنگبری مدل GWS 2400 J
14,900,000 تومان
11,500,000تومان
دریل شارژی بوش مدل gsb 18v-90 c
دریل شارژی بوش مدل gsb 18v-90 c
33,605,000 تومان
23,980,000تومانویژه
فرز آهنگری بوش مدل GWS 2000-180
فرز آهنگری بوش مدل GWS 2000-180
8,240,000 تومان
6,920,000تومان
تراز لیزری بوش 5 نقطه مدل GPL 5 G
تراز لیزری بوش 5 نقطه مدل GPL 5 G
17,062,500 تومان
13,125,000تومان
فرز حکاکی شارژی دریمل مدل lite
فرز حکاکی شارژی دریمل مدل lite
5,174,000 تومان
4,179,000تومان
سنگ فرز بوش مدل GWS 30-230
سنگ فرز بوش مدل GWS 30-230
21,300,000 تومان
18,340,000تومان
بکس برقی نک مدل 7500IW
بکس برقی نک مدل 7500IW
3,898,000 تومان
3,539,000تومانویژه
شمشادزن برقی بوش 60 سانتی مدل universal hedgecut 60
شمشادزن برقی بوش 60 سانتی مدل universal hedgecut 60
13,650,000 تومان
10,500,000تومانویژه
مینی فرز بوش (مینی سنگ بوش ) مدل gws 17-125 s
مینی فرز بوش (مینی سنگ بوش ) مدل gws 17-125 s
10,855,000 تومان
9,100,000تومان
سنباده لرزان اوربیتال نک مدل 4515 OS
سنباده لرزان اوربیتال نک مدل 4515 OS
2,860,000 تومان
2,602,000تومان
سنباده لرزان گرد نک مدل 3512OS
سنباده لرزان گرد نک مدل 3512OS
2,170,000 تومان
1,974,000تومان
اورفرز نجاری نک مدل 2012
اورفرز نجاری نک مدل 2012
4,930,000 تومان
4,500,000تومان
همزن صنعتی نک مدل MX 1480
همزن صنعتی نک مدل MX 1480
5,120,000 تومان
4,790,000تومانویژه
همزن صنعتی نک مدل MX 2075
همزن صنعتی نک مدل MX 2075
7,480,000 تومان
6,788,600تومان
بدنه جارو شارژی 12 ولت بوش مدل gas 12v
بدنه جارو شارژی 12 ولت بوش مدل gas 12v
6,100,000 تومان
4,600,000تومان
بدنه بکس شارژی بوش مدل GDS 18V-1050H
بدنه بکس شارژی بوش مدل GDS 18V-1050H
23,000,250 تومان
17,692,500تومانویژه
بکس شارژی بوش مدل GDS 18V-1050H
بکس شارژی بوش مدل GDS 18V-1050H
34,450,000 تومان
29,500,000تومانویژه
ابزار حکاکی دریمل ( درمل ) مدل 45-3-4250
ابزار حکاکی دریمل ( درمل ) مدل 45-3-4250
11,245,000 تومان
8,750,000تومان
اره زنجیری اولیمک مدل GSH 51
اره زنجیری اولیمک مدل GSH 51
9,560,000 تومان
8,610,000تومان
اره زنجیری اولیمک مدل GSH 56
اره زنجیری اولیمک مدل GSH 56
11,500,000 تومان
9,810,000تومان
اره برقی اولیمک مدل GS 200 E
اره برقی اولیمک مدل GS 200 E
7,100,000 تومان
6,232,000تومان
جارو شارژی بوش مدل GAS 18V-10 L
جارو شارژی بوش مدل GAS 18V-10 L
12,805,000 تومان
9,850,000تومان
دریل گیربکسی نک مدل 1116DH
دریل گیربکسی نک مدل 1116DH
3,320,000 تومان
3,021,200تومان
چکش تخریب نک مدل 1642DB
چکش تخریب نک مدل 1642DB
10,880,000 تومان
9,900,800تومان
پیچگوشتی شارژی نک  مدل 36Li
پیچگوشتی شارژی نک مدل 36Li
1,380,000 تومان
1,255,800تومان
مینی فرز نک مدل 8315
مینی فرز نک مدل 8315
2,520,000 تومان
2,293,000تومان
دریل نک مدل 481DH
دریل نک مدل 481DH
1,650,000 تومان
1,501,500تومان
پیچ گوشتی برقی نک مدل 48SD
پیچ گوشتی برقی نک مدل 48SD
2,250,000 تومان
2,047,000تومان
دریل ضربه ای بوش مدل gsb 570
دریل ضربه ای بوش مدل gsb 570
3,185,000 تومان
2,550,000تومان
مینی سنگ بوش مدل gws 14-125 S
مینی سنگ بوش مدل gws 14-125 S
9,550,000 تومان
7,600,000تومان
پیستوله رنگ پاش بوش مدل PFS 7000
پیستوله رنگ پاش بوش مدل PFS 7000
16,185,000 تومان
12,450,000تومان
تراز لیزری ترکیبی حرفه ای بوش مدل GCL 2-50 G + bt150
تراز لیزری ترکیبی حرفه ای بوش مدل GCL 2-50 G + bt150
15,574,000 تومان
11,980,000تومانویژه