حذف همه
مته
مته گردبر بوش 40mm مدل 2608594145
مته گردبر بوش 40mm مدل 2608594145
429,000 تومان
340,000تومان
مته فلز بوش مدل hss pointe teq 9mm
مته فلز بوش مدل hss pointe teq 9mm
293,020 تومان
220,892تومان
مته 4 شیار بوش مدل sds plus-5x 6mm
مته 4 شیار بوش مدل sds plus-5x 6mm
310,000 تومان
210,000تومان
مته فلز بوش شماره 3 مدل hss-g
مته فلز بوش شماره 3 مدل hss-g
89,180 تومان
67,228تومان
مته فلز بوش شماره 2 مدل hss-g
مته فلز بوش شماره 2 مدل hss-g
76,440 تومان
57,624تومان
مته بوش شماره 8 مدل 2608588151
مته بوش شماره 8 مدل 2608588151
229,320 تومان
172,872تومان
مته مولتی بوش شماره 10 مدل 2608596057
مته مولتی بوش شماره 10 مدل 2608596057
356,720 تومان
268,912تومان
مته مولتی بوش hex-9 شماره 6 مدل 26607002777
مته مولتی بوش hex-9 شماره 6 مدل 26607002777
293,020 تومان
220,892تومان
ست مته 5 عددی بوش همه کاره
ست مته 5 عددی بوش همه کاره
828,100 تومان
624,260تومان
مته 4 شیار بوش مدل sds plus 7x 12 mm export
مته 4 شیار بوش مدل sds plus 7x 12 mm export
1,248,520 تومان
941,192تومان
ست مته 20 عددی نک مدل m35
ست مته 20 عددی نک مدل m35
713,000 تومان
750,000تومان
مته بوش 5 شیار 28 م م مدل sds max 8x
مته بوش 5 شیار 28 م م مدل sds max 8x
7,261,800 تومان
5,474,280تومان
مته بوش 5 شیار 32 م م مدل sds max 8x
مته بوش 5 شیار 32 م م مدل sds max 8x
7,905,172 تومان
5,959,283تومان
مته بوش 5 شیار 25 م م مدل sds max 8x
مته بوش 5 شیار 25 م م مدل sds max 8x
6,330,313 تومان
4,772,082تومان
مته بوش 5 شیار 20 م م مدل sds max 8x
مته بوش 5 شیار 20 م م مدل sds max 8x
5,017,931 تومان
3,782,748تومان
مته بوش 5 شیار 16 م م sds max 8x
مته بوش 5 شیار 16 م م sds max 8x
4,029,784 تومان
3,037,837تومان
مته گردبر تیتان پرو سایز 100 میلی متر
مته گردبر تیتان پرو سایز 100 میلی متر
979,000 تومان
741,000تومان
مته گردبر تیتان پرو سایز 80 میلی متر
مته گردبر تیتان پرو سایز 80 میلی متر
783,000 تومان
593,000تومان
مته گردبر تیتان پرو سایز 90 میلی متر
مته گردبر تیتان پرو سایز 90 میلی متر
872,000 تومان
666,000تومان
مته گردبر تیتان پرو سایز 65 میلی متر
مته گردبر تیتان پرو سایز 65 میلی متر
850,000 تومان
641,000تومان
مته گردبر تیتان پرو سایز 60 میلی متر
مته گردبر تیتان پرو سایز 60 میلی متر
582,000 تومان
420,000تومان
مته گردبر تیتان پرو سایز 40 میلی متر
مته گردبر تیتان پرو سایز 40 میلی متر
391,000 تومان
296,000تومان
مته گردبر تیتان پرو سایز 38 میلی متر
مته گردبر تیتان پرو سایز 38 میلی متر
380,000 تومان
310,000تومان
مته گردبر تیتان پرو سایز 35 میلی متر
مته گردبر تیتان پرو سایز 35 میلی متر
354,000 تومان
268,000تومان
مته گردبر تیتان پرو سایز 30میلی متر
مته گردبر تیتان پرو سایز 30میلی متر
338,000 تومان
250,000تومان
مته گردبر تیتان پرو سایز 25 میلی متر
مته گردبر تیتان پرو سایز 25 میلی متر
210,000 تومان
159,000تومان
مته گردبر تیتان پرو سایز 22 میلی متر
مته گردبر تیتان پرو سایز 22 میلی متر
218,400 تومان
165,360تومان
مته گردبر تیتان پرو سایز 20 میلی متر
مته گردبر تیتان پرو سایز 20 میلی متر
184,800 تومان
139,920تومان
مته گردبر تیتان پرو سایز 16 میلی متر
مته گردبر تیتان پرو سایز 16 میلی متر
147,840 تومان
111,936تومان
ست 5 عددی مته الماسه سنگ بوش مدل 2607019438
ست 5 عددی مته الماسه سنگ بوش مدل 2607019438
573,069 تومان
432,006تومان
ست 8 عددی مته گردبر بوش مدل 1609200243
ست 8 عددی مته گردبر بوش مدل 1609200243
1,130,222 تومان
852,013تومان
ست مته بوش 12 عددی
ست مته بوش 12 عددی
1,082,900 تومان
816,340تومان
مته گرانیتی بوش شماره 5
مته گرانیتی بوش شماره 5
225,498 تومان
169,990تومان
مته گرانیتی بوش شماره 4
مته گرانیتی بوش شماره 4
278,456 تومان
209,913تومان
مته آهن بوش نمره 5 مدل pointteq
مته آهن بوش نمره 5 مدل pointteq
89,180 تومان
67,228تومان
مته پنج شیار بوش 30mm مدل 2608586789
مته پنج شیار بوش 30mm مدل 2608586789
4,586,419 تومان
3,457,454تومان