حذف همه
دریل ساده
همزن صنعتی نک مدل MX 1480
همزن صنعتی نک مدل MX 1480
5,120,000 تومان
4,790,000تومانویژه
همزن صنعتی نک مدل MX 2075
همزن صنعتی نک مدل MX 2075
7,480,000 تومان
6,788,600تومان
دریل مگنت بوش مدل gbm 50-2
دریل مگنت بوش مدل gbm 50-2
71,630,000 تومان
54,600,000تومان
دریل متابو 450 وات مدل be 10
دریل متابو 450 وات مدل be 10
5,442,790 تومان
4,396,100تومان
دریل بوش 850 وات مدل gbm 1600
دریل بوش 850 وات مدل gbm 1600
9,004,387 تومان
6,926,452تومان
دریل بوش 600 وات مدل gbm 10 re
دریل بوش 600 وات مدل gbm 10 re
4,875,000 تومان
3,950,000تومان
دریل بوش مدل gbm 6 re
دریل بوش مدل gbm 6 re
4,160,000 تومان
3,200,000تومان
دریل برقی نک مدل 6010DS
دریل برقی نک مدل 6010DS
ناموجود
دریل متابو مدل SBE 561
دریل متابو مدل SBE 561
ناموجود
دریل همزن بوش مدل grw 18-2 e
دریل همزن بوش مدل grw 18-2 e
ناموجود
دریل همزن robii مدل zyhm-1401
دریل همزن robii مدل zyhm-1401
ناموجود
دریل سرکج بوش مدل gbw 10 re
دریل سرکج بوش مدل gbw 10 re
ناموجود
دریل اتومات 400 وات سفیر
دریل اتومات 400 وات سفیر
ناموجود
دریل 650 وات سفیر
دریل 650 وات سفیر
ناموجود
دریل 400 وات سفیر
دریل 400 وات سفیر
ناموجود
دریل برقی کرون مدل CT10126
دریل برقی کرون مدل CT10126
ناموجود
دریل برقی کرون مدل CT10125
دریل برقی کرون مدل CT10125
ناموجود
دریل مگنت متابو مدل b 32-3
دریل مگنت متابو مدل b 32-3
ناموجود