حذف همه
دریل ضربه ای
دریل ضربه ای بوش مدل gsb 13 re
دریل ضربه ای بوش مدل gsb 13 re
1,950,000 تومان
1,590,000تومان
دریل ضربه ای بوش 850 وات مدل gsb 19-2 re
دریل ضربه ای بوش 850 وات مدل gsb 19-2 re
6,342,000 تومان
4,100,000تومان
دریل ضربه ای بوش 550 واتی مدل gsb 1300
دریل ضربه ای بوش 550 واتی مدل gsb 1300
1,795,500 تومان
1,493,000تومان
دریل ضربه ای بوش 800 وات مدل gsb 18-2 re
دریل ضربه ای بوش 800 وات مدل gsb 18-2 re
5,900,000 تومان
4,520,000تومان
دریل ضربه ای متابو  650 وات مدل sbe 650
دریل ضربه ای متابو 650 وات مدل sbe 650
3,340,000 تومان
2,905,000تومانویژه
دریل ضربه ای بوش 600 وات مدل gsb 13 re
دریل ضربه ای بوش 600 وات مدل gsb 13 re
2,276,000 تومان
1,650,000تومانویژه
دریل ضربه ای آاگ 850 وات مدل sb2e 850 rz
دریل ضربه ای آاگ 850 وات مدل sb2e 850 rz
4,200,000 تومان
3,570,000تومان
دریل ضربه ای بوش مدل 750 وات مدل gsb 16 re
دریل ضربه ای بوش مدل 750 وات مدل gsb 16 re
3,415,990 تومان
3,050,000تومان
دریل ضربه ای متابو 1000 وات مدل sbev 1000-2
دریل ضربه ای متابو 1000 وات مدل sbev 1000-2
7,430,000 تومان
6,984,000تومان
دریل ضربه ای متابو 650 وات مدل sbe 650
دریل ضربه ای متابو 650 وات مدل sbe 650
2,840,000 تومان
2,669,000تومان
دریل ضربه ای متابو 850 وات sb 850-2
دریل ضربه ای متابو 850 وات sb 850-2
5,590,000 تومان
5,254,000تومان
دریل ضربه ای رونیکس 850 وات مدل 2250
دریل ضربه ای رونیکس 850 وات مدل 2250
1,098,000 تومان
944,000تومانویژه
دریل ضربه ای دی سی ای 710 وات مدل AZJ16
دریل ضربه ای دی سی ای 710 وات مدل AZJ16
1,200,000 تومان
1,035,000تومانویژه
دریل ضربه ای رونیکس 810 وات 2210C
دریل ضربه ای رونیکس 810 وات 2210C
1,198,000 تومان
1,018,000تومانویژه
دریل ضربه ای رونیکس 650 وات مدل 2213
دریل ضربه ای رونیکس 650 وات مدل 2213
1,598,000تومانویژه
دریل ضربه ای بوش مدل gsb 24-2
دریل ضربه ای بوش مدل gsb 24-2
6,520,000 تومان
5,090,000تومانویژه
دریل ضربه ای رونیکس 750 وات مدل 2214
دریل ضربه ای رونیکس 750 وات مدل 2214
989,000 تومان
870,000تومان
دریل ضربه ای بوش مدل gsb 1600 re
دریل ضربه ای بوش مدل gsb 1600 re
3,020,000 تومان
2,592,000تومان
دریل ضربه ای رونیکس مدل 2215
دریل ضربه ای رونیکس مدل 2215
1,298,000 تومان
1,168,000تومان
دریل ضربه ای رونیکس مدل 2211
دریل ضربه ای رونیکس مدل 2211
848,000 تومان
780,000تومان
دریل ضربه ای بوش 850  وات مدل gsb 20-2 re
دریل ضربه ای بوش 850 وات مدل gsb 20-2 re
5,972,000 تومان
4,400,000تومانویژه
دریل ضربه ای رونیکس مدل 2260
دریل ضربه ای رونیکس مدل 2260
898,000 تومان
817,000تومان
دریل ضربه ای ماکیتا مدل hp 1631
دریل ضربه ای ماکیتا مدل hp 1631
840,000 تومان
پیش فروش تلفنی