حذف همه
دریل ضربه ای
دریل ضربه ای بوش 700 وات مدل gsb 16 re
دریل ضربه ای بوش 700 وات مدل gsb 16 re
3,100,000 تومان
2,500,000تومان
دریل ضربه ای بوش 800 وات مدل gsb 18-2 re
دریل ضربه ای بوش 800 وات مدل gsb 18-2 re
5,900,000 تومان
4,300,000تومان
دریل ضربه ای متابو  650 وات مدل sbe 650
دریل ضربه ای متابو 650 وات مدل sbe 650
3,340,000 تومان
3,006,000تومانویژه
دریل ضربه ای بوش 600 وات مدل gsb 13 re
دریل ضربه ای بوش 600 وات مدل gsb 13 re
2,276,000 تومان
1,730,000تومانویژه
دریل ضربه ای بوش مدل 750 وات مدل gsb 16 re
دریل ضربه ای بوش مدل 750 وات مدل gsb 16 re
3,890,000 تومان
3,600,000تومان
دریل ضربه ای متابو 1000 وات مدل sbev 1000-2
دریل ضربه ای متابو 1000 وات مدل sbev 1000-2
7,430,000 تومان
6,984,000تومانویژه
دریل ضربه ای متابو 850 وات sb 850-2
دریل ضربه ای متابو 850 وات sb 850-2
5,590,000 تومان
5,254,000تومان
دریل ضربه ای رونیکس 750 وات مدل 2120
دریل ضربه ای رونیکس 750 وات مدل 2120
898,000 تومان
765,000تومانویژه
دریل ضربه ای رونیکس مدل 2211
دریل ضربه ای رونیکس مدل 2211
848,000 تومان
722,500تومانویژه