حذف همه
دریل ضربه ای
دریل گیربکسی نک مدل 1116DH
دریل گیربکسی نک مدل 1116DH
3,320,000 تومان
3,021,200تومان
دریل نک مدل 481DH
دریل نک مدل 481DH
1,650,000 تومان
1,501,500تومان
دریل ضربه ای بوش مدل gsb 570
دریل ضربه ای بوش مدل gsb 570
3,185,000 تومان
2,550,000تومان
دریل بوش 850  وات ضربه ای مدل gsb 20-2 re
دریل بوش 850 وات ضربه ای مدل gsb 20-2 re
13,585,000 تومان
10,450,000تومان
دریل بوش 1100 وات ضربه ای مدل gsb 24-2
دریل بوش 1100 وات ضربه ای مدل gsb 24-2
16,243,500 تومان
12,550,000تومان
دریل بوش مدل 750 وات ضربه ای مدل gsb 16 re
دریل بوش مدل 750 وات ضربه ای مدل gsb 16 re
8,775,000 تومان
6,750,000تومان
دریل بوش 600 وات ضربه ای مدل gsb 13 re
دریل بوش 600 وات ضربه ای مدل gsb 13 re
5,070,000 تومان
3,900,000تومان
دریل ضربه ای متابو  650 وات مدل sbe 650
دریل ضربه ای متابو 650 وات مدل sbe 650
6,162,000 تومان
4,977,000تومان
دریل ضربه ای نک 750 وات مدل nek 7513 dh
دریل ضربه ای نک 750 وات مدل nek 7513 dh
1,890,000 تومان
1,750,000تومان
دریل بوش 600 وات ضربه ای مدل gsb 13 re
دریل بوش 600 وات ضربه ای مدل gsb 13 re
5,265,000 تومان
4,050,000تومان
دریل ضربه ای 850 وات سفیر
دریل ضربه ای 850 وات سفیر
ناموجود
دریل ضربه ای 810 وات سفیر
دریل ضربه ای 810 وات سفیر
ناموجود
دریل ضربه ای 710 وات سفیر
دریل ضربه ای 710 وات سفیر
ناموجود