حذف همه
دریل ضربه ای
دریل بوش 1300 وات ضربه ای مدل gsb 21-2 rct
دریل بوش 1300 وات ضربه ای مدل gsb 21-2 rct
فروش تلفنیویژه
دریل بوش 1100 وات ضربه ای مدل gsb 24-2
دریل بوش 1100 وات ضربه ای مدل gsb 24-2
8,716,000 تومان
6,580,000تومان
دریل ضربه ای متابو 850 وات sbe 850-2
دریل ضربه ای متابو 850 وات sbe 850-2
7,900,000 تومان
5,900,000تومان
دریل ضربه ای متابو 1000 وات مدل sbev 1000-2
دریل ضربه ای متابو 1000 وات مدل sbev 1000-2
8,550,000 تومان
7,950,000تومان
دریل بوش مدل 750 وات ضربه ای مدل gsb 16 re
دریل بوش مدل 750 وات ضربه ای مدل gsb 16 re
5,190,000 تومان
3,690,000تومان
دریل بوش 600 وات ضربه ای مدل gsb 13 re
دریل بوش 600 وات ضربه ای مدل gsb 13 re
3,480,000 تومان
2,490,000تومان
دریل ضربه ای متابو  650 وات مدل sbe 650
دریل ضربه ای متابو 650 وات مدل sbe 650
3,850,000 تومان
3,580,000تومان
دریل بوش 700 وات ضربه ای مدل gsb 16 re
دریل بوش 700 وات ضربه ای مدل gsb 16 re
3,564,000 تومان
2,851,000تومان
دریل ضربه ای 850 وات سفیر
دریل ضربه ای 850 وات سفیر
ناموجود
دریل ضربه ای 810 وات سفیر
دریل ضربه ای 810 وات سفیر
ناموجود
دریل ضربه ای 710 وات سفیر
دریل ضربه ای 710 وات سفیر
ناموجود