حذف همه

قیمت تجهیزات شستشو و تمیز کننده

نازل شیشه کارچر مدل 45120560
نازل شیشه کارچر مدل 45120560
520,000 تومان
410,000تومان
تفنگ آبپاش کارچر مدل 26452900
تفنگ آبپاش کارچر مدل 26452900
2,450,000 تومان
1,980,000تومان
پاکت جاروبرقی se 5100کارچر مدل 69041430
پاکت جاروبرقی se 5100کارچر مدل 69041430
1,290,000 تومان
1,150,000تومان
جاروبرقی کارچر مدل wd 5 sv 25/5/22
جاروبرقی کارچر مدل wd 5 sv 25/5/22
14,500,000 تومان
12,900,000تومان
شلنگ 6 متر ی کارواش کارچر مدل 63902430
شلنگ 6 متر ی کارواش کارچر مدل 63902430
3,700,000 تومان
2,900,000تومان
پودر رسوب گیر کارچر مدل 6299870
پودر رسوب گیر کارچر مدل 6299870
730,000 تومان
580,000تومان
پاکت جاروبرقی کارچر مدل 69043290
پاکت جاروبرقی کارچر مدل 69043290
1,450,000 تومان
1,150,000تومان
آبپاش شارژی کارچر مدل wbs 3
آبپاش شارژی کارچر مدل wbs 3
3,890,000 تومان
2,890,000تومان
ست سری آبپاش تفنگی کارچر  Spray Gun ( کرشر )
ست سری آبپاش تفنگی کارچر Spray Gun ( کرشر )
1,495,000 تومان
1,280,000تومان
قرقره شلنگ جمع کن کارچر (کرشر) مدل ht 3.420 kit 1/2
قرقره شلنگ جمع کن کارچر (کرشر) مدل ht 3.420 kit 1/2
5,070,000 تومان
4,800,000تومان
کارواش کارچر (کرشر) مدل K2 Home
کارواش کارچر (کرشر) مدل K2 Home
10,144,000 تومان
8,580,000تومان
جاروبرقی 25 لیتر کارچر ( کرشر) مدل WD 5 P S V-25/5/22
جاروبرقی 25 لیتر کارچر ( کرشر) مدل WD 5 P S V-25/5/22
23,900,000 تومان
20,900,000تومان
کف کش (لجن کش) کارچر مدل sp 5 dirt
کف کش (لجن کش) کارچر مدل sp 5 dirt
8,900,000 تومان
7,500,000تومان
ست نازل شلنگی کارچر (کرشر) مدل 26452880
ست نازل شلنگی کارچر (کرشر) مدل 26452880
949,000 تومان
890,000تومان
جاروبرقی کارچر (کرشر) مدل se 5100
جاروبرقی کارچر (کرشر) مدل se 5100
24,570,000 تومان
22,000,000تومان
کارواش شارژی نک مدل 2120 LI
کارواش شارژی نک مدل 2120 LI
5,598,000 تومان
5,206,140تومان
نازل فوم پاش کارچر مدل FJ24 ( کرشر )
نازل فوم پاش کارچر مدل FJ24 ( کرشر )
2,600,000 تومان
2,100,000تومان
نازل کارواش کارچر مدل VP180S ( کرشر )
نازل کارواش کارچر مدل VP180S ( کرشر )
3,450,000 تومان
2,490,000تومان
کارواش کارچر مدل K4 power control ( کرشر )
کارواش کارچر مدل K4 power control ( کرشر )
24,000,000 تومان
19,800,000تومان
جاروبرقی بوش مدل GAS 35 L AFC
جاروبرقی بوش مدل GAS 35 L AFC
54,767,577 تومان
37,400,000تومان
پمپ باغبانی شارژی بوش مدل GardenPump 18v
پمپ باغبانی شارژی بوش مدل GardenPump 18v
16,855,098 تومان
12,400,000تومان
کارواش صنعتی بوش مدل advanced Aquatak 160
کارواش صنعتی بوش مدل advanced Aquatak 160
33,566,210 تومان
25,303,758تومان
کارواش صنعتی بوش مدل Universal Aquatak 125
کارواش صنعتی بوش مدل Universal Aquatak 125
12,880,140 تومان
9,709,644تومان
جاروبرقی بوش مدل advanced vac 20
جاروبرقی بوش مدل advanced vac 20
16,609,398 تومان
10,300,000تومان
جاروبرقی بوش مدل gas 15 ps
جاروبرقی بوش مدل gas 15 ps
14,303,842 تومان
10,300,000تومانویژه
جاروبرقی بوش مدل universal vac 15
جاروبرقی بوش مدل universal vac 15
12,994,800 تومان
9,500,000تومان
کارواش بوش مدل easy aquatak110
کارواش بوش مدل easy aquatak110
8,507,389 تومان
6,413,263تومان
کارواش بوش 100 بار مدل easy aquatak 100
کارواش بوش 100 بار مدل easy aquatak 100
7,616,732 تومان
5,741,844تومان
بخارشوی کارچر مدل sc3 easyfix ( کرشر )
بخارشوی کارچر مدل sc3 easyfix ( کرشر )
14,200,000 تومان
10,600,000تومان
بخارشوی کارچر مدل sc2 easyfix ( کرشر )
بخارشوی کارچر مدل sc2 easyfix ( کرشر )
8,385,000 تومان
7,095,000تومان
جاروبرقی صنعتی متابو مدل ASA 32 L
جاروبرقی صنعتی متابو مدل ASA 32 L
26,880,000 تومان
24,460,800تومان
جاروبرقی صنعتی بوش مدل gas 12-25 pl
جاروبرقی صنعتی بوش مدل gas 12-25 pl
21,035,064 تومان
15,500,000تومان
کف کش (لجن کش ) کارچر مدل sp 3 dirt (کرشر )
کف کش (لجن کش ) کارچر مدل sp 3 dirt (کرشر )
6,500,000 تومان
5,600,000تومان
فیلتر بخارشوی کارچر سری sc 3 مدل 28630180 ( کرشر )
فیلتر بخارشوی کارچر سری sc 3 مدل 28630180 ( کرشر )
1,664,000 تومان
1,408,000تومان
فیلتر جارو برقی کارچر مدل 6.414552.0 ( کرشر )
فیلتر جارو برقی کارچر مدل 6.414552.0 ( کرشر )
1,157,000 تومان
979,000تومان