حذف همه
دریل چکشی (بتون کن)
دریل چکشی نک  4 شیار (دریل بتون کن نک  ) مدل 1028ch
دریل چکشی نک 4 شیار (دریل بتون کن نک ) مدل 1028ch
3,842,500 تومان
3,180,000تومان
دریل چکشی بوش 5 شیار (بتون کن بوش ) مدل gbh 12-52 d
دریل چکشی بوش 5 شیار (بتون کن بوش ) مدل gbh 12-52 d
24,570,000 تومان
20,442,240تومان
دریل چکشی نک 5 شیار (بتون کن) مدل 1750ch
دریل چکشی نک 5 شیار (بتون کن) مدل 1750ch
10,257,300 تومان
8,488,800تومان
دریل چکشی (بتون کن ) بوش 880 وات مدل gbh 2-28 f
دریل چکشی (بتون کن ) بوش 880 وات مدل gbh 2-28 f
6,605,330 تومان
5,495,635تومان
دریل چکشی (بتن کن) رونیکس 850 وات مدل 2726
دریل چکشی (بتن کن) رونیکس 850 وات مدل 2726
2,598,000 تومان
2,390,000تومان
دریل چکشی (بتن کن) رونیکس 1250 وات مدل 2740
دریل چکشی (بتن کن) رونیکس 1250 وات مدل 2740
4,298,000 تومان
3,954,000تومان
دریل چکشی نک (بتن کن ) مدل 1332ch
دریل چکشی نک (بتن کن ) مدل 1332ch
3,523,500 تومان
2,916,000تومان
دریل چکشی نک (بتن کن ) مدل 8526ch
دریل چکشی نک (بتن کن ) مدل 8526ch
3,197,250 تومان
2,646,000تومان
دریل بتن کن رونیکس 850 وات مدل 2700
دریل بتن کن رونیکس 850 وات مدل 2700
1,998,000 تومان
1,838,000تومان
دریل چکشی متابو (بتن کن متابو ) مدل khe 3250
دریل چکشی متابو (بتن کن متابو ) مدل khe 3250
15,504,313 تومان
15,504,313تومان
دریل چکشی( بتن کن) 1500 وات رونیکس مدل 2707
دریل چکشی( بتن کن) 1500 وات رونیکس مدل 2707
2,598,000 تومان
2,390,000تومان
دریل چکشی (بتن کن) رونیکس 850 وات مدل 2725
دریل چکشی (بتن کن) رونیکس 850 وات مدل 2725
1,898,000 تومان
1,746,000تومان
دریل چکشی بوش مدل gbh 5-40 d
دریل چکشی بوش مدل gbh 5-40 d
ناموجود