حذف همه
دریل چکشی (بتون کن)
دریل چکشی بوش (دریل بتن کن بوش) 8 کیلویی مدل gbh 8-45 d
دریل چکشی بوش (دریل بتن کن بوش) 8 کیلویی مدل gbh 8-45 d
14,600,000 تومان
14,600,000تومانویژه
دریل چکشی نک  4 شیار (دریل بتون کن نک  ) مدل 1028ch
دریل چکشی نک 4 شیار (دریل بتون کن نک ) مدل 1028ch
4,250,000 تومان
3,697,500تومان
دریل چکشی بوش 5 شیار (بتون کن بوش ) مدل gbh 12-52 d
دریل چکشی بوش 5 شیار (بتون کن بوش ) مدل gbh 12-52 d
28,476,000 تومان
18,100,000تومانویژه
دریل چکشی نک 5 شیار (بتون کن) مدل 1750ch
دریل چکشی نک 5 شیار (بتون کن) مدل 1750ch
11,024,000 تومان
9,370,000تومانویژه
دریل چکشی بوش ( بتون کن بوش ) مدل gbh 2-28
دریل چکشی بوش ( بتون کن بوش ) مدل gbh 2-28
5,646,000 تومان
4,600,000تومان
دریل چکشی (بتون کن ) بوش 880 وات مدل gbh 2-28 f
دریل چکشی (بتون کن ) بوش 880 وات مدل gbh 2-28 f
6,644,000 تومان
5,200,000تومانویژه
دریل چکشی (بتن کن) رونیکس 850 وات مدل 2726
دریل چکشی (بتن کن) رونیکس 850 وات مدل 2726
2,598,000 تومان
2,210,000تومانویژه
دریل چکشی(بتن کن) رونیکس 1700 وات مدل 2750
دریل چکشی(بتن کن) رونیکس 1700 وات مدل 2750
8,998,000 تومان
7,650,000تومانویژه
دریل چکشی (بتن کن) رونیکس 1250 وات مدل 2732
دریل چکشی (بتن کن) رونیکس 1250 وات مدل 2732
3,598,000 تومان
3,060,000تومانویژه
دریل چکشی (بتن کن) رونیکس 1200 وات مدل 2729
دریل چکشی (بتن کن) رونیکس 1200 وات مدل 2729
3,298,000 تومان
2,803,300تومانویژه
دریل چکشی نک (بتن کن ) مدل 1332ch
دریل چکشی نک (بتن کن ) مدل 1332ch
3,650,000 تومان
3,175,500تومان
دریل بتن کن رونیکس 850 وات مدل 2700
دریل بتن کن رونیکس 850 وات مدل 2700
2,398,000 تومان
2,040,000تومانویژه
دریل چکشی متابو (بتن کن متابو ) مدل khe 3250
دریل چکشی متابو (بتن کن متابو ) مدل khe 3250
19,480,000 تومان
18,116,000تومانویژه
دریل چکشی (بتن کن) رونیکس 850 وات مدل 2725
دریل چکشی (بتن کن) رونیکس 850 وات مدل 2725
2,198,000 تومان
1,870,000تومانویژه
دریل چکشی بوش مدل gbh 5-40 d
دریل چکشی بوش مدل gbh 5-40 d
ناموجود