حذف همه
دریل چکشی (بتون کن)
دریل چکشی متابو (بتن کن متابو ) مدل khe 3250
دریل چکشی متابو (بتن کن متابو ) مدل khe 3250
32,700,000 تومان
26,440,000تومان
دریل چکشی بوش مدل gbh 8-45 dv
دریل چکشی بوش مدل gbh 8-45 dv
45,600,000 تومان
38,400,000تومان
دریل چکشی بوش مدل gbh 5-40 d
دریل چکشی بوش مدل gbh 5-40 d
28,600,000 تومان
22,400,000تومان
دریل چکشی (بتون کن ) بوش 880 وات مدل gbh 2-28 f
دریل چکشی (بتون کن ) بوش 880 وات مدل gbh 2-28 f
15,490,000 تومان
11,890,000تومان
دریل چکشی بوش ( بتون کن بوش ) مدل gbh 2-28
دریل چکشی بوش ( بتون کن بوش ) مدل gbh 2-28
13,065,000 تومان
10,150,000تومان
دریل چکشی نک 5 شیار (بتون کن) مدل 1750ch
دریل چکشی نک 5 شیار (بتون کن) مدل 1750ch
16,990,000 تومان
15,460,900تومان
دریل چکشی بوش 5 شیار (بتون کن بوش ) مدل gbh 12-52 d
دریل چکشی بوش 5 شیار (بتون کن بوش ) مدل gbh 12-52 d
55,400,000 تومان
42,500,000تومان
دریل چکشی نک  (بتون کن نک ) 5 شیار مدل 1341ch
دریل چکشی نک (بتون کن نک ) 5 شیار مدل 1341ch
8,850,000 تومان
8,053,500تومان