حذف همه
دریل چکشی (بتون کن)
دریل بتون کن بوش مدل GBH 12-52 DV
دریل بتون کن بوش مدل GBH 12-52 DV
68,300,000 تومان
51,800,000تومان
دریل چکشی 13 م م گیربکسی المکس مدل I.D 161
دریل چکشی 13 م م گیربکسی المکس مدل I.D 161
4,300,000 تومان
3,350,000تومان
دریل چکشی 13 م م گیربکسی المکس مدل I.D 144
دریل چکشی 13 م م گیربکسی المکس مدل I.D 144
2,450,000 تومان
1,950,000تومان
دریل چکشی متابو (بتن کن متابو ) مدل khe 3250
دریل چکشی متابو (بتن کن متابو ) مدل khe 3250
34,340,000 تومان
31,249,400تومانویژه
دریل چکشی نک (بتن کن ) مدل 8526ch
دریل چکشی نک (بتن کن ) مدل 8526ch
5,988,000 تومان
5,568,840تومان
دریل چکشی بوش مدل gbh 8-45 dv
دریل چکشی بوش مدل gbh 8-45 dv
58,757,947 تومان
42,700,000تومان
دریل چکشی بوش مدل gbh 5-40 d
دریل چکشی بوش مدل gbh 5-40 d
36,527,576 تومان
25,700,000تومان
دریل چکشی (بتون کن ) بوش 880 وات مدل gbh 2-28 f
دریل چکشی (بتون کن ) بوش 880 وات مدل gbh 2-28 f
18,181,884 تومان
13,300,000تومانویژه
دریل چکشی بوش ( بتون کن بوش ) مدل gbh 2-28
دریل چکشی بوش ( بتون کن بوش ) مدل gbh 2-28
16,126,882 تومان
11,600,000تومان
دریل چکشی بوش 5 شیار (بتون کن بوش ) مدل gbh 12-52 d
دریل چکشی بوش 5 شیار (بتون کن بوش ) مدل gbh 12-52 d
63,806,363 تومان
47,900,000تومان
دریل چکشی نک  (بتون کن نک ) 5 شیار مدل 1341ch
دریل چکشی نک (بتون کن نک ) 5 شیار مدل 1341ch
9,900,000 تومان
9,207,000تومان
دریل چکشی نک (بتون کن نک  ) 5 شیار مدل 1038 ch
دریل چکشی نک (بتون کن نک ) 5 شیار مدل 1038 ch
9,027,500 تومان
8,395,575تومان
دریل چکشی بوش (دریل بتن کن بوش) 8 کیلویی مدل gbh 8-45 d
دریل چکشی بوش (دریل بتن کن بوش) 8 کیلویی مدل gbh 8-45 d
53,569,297 تومان
39,100,000تومانویژه
دریل چکشی(دریل بتون کن ) 3 کیلویی بوش gbh 3-28  dfr
دریل چکشی(دریل بتون کن ) 3 کیلویی بوش gbh 3-28 dfr
27,906,518 تومان
21,037,221تومان
دریل چکشی (دریل بتون کن) 2 کیلویی بوش gbh 2-26 dfr
دریل چکشی (دریل بتون کن) 2 کیلویی بوش gbh 2-26 dfr
15,400,000 تومان
11,800,000تومان