حذف همه
دریل چکشی (بتون کن)
دریل چکشی متابو (بتن کن متابو ) مدل khe 3250
دریل چکشی متابو (بتن کن متابو ) مدل khe 3250
20,540,000 تومان
18,405,000تومانویژه
دریل چکشی نک (بتن کن ) مدل 8526ch
دریل چکشی نک (بتن کن ) مدل 8526ch
3,550,000 تومان
3,198,000تومانویژه
دریل چکشی (بتون کن ) بوش 880 وات مدل gbh 2-28 f
دریل چکشی (بتون کن ) بوش 880 وات مدل gbh 2-28 f
8,500,000 تومان
6,490,000تومان
دریل چکشی بوش ( بتون کن بوش ) مدل gbh 2-28
دریل چکشی بوش ( بتون کن بوش ) مدل gbh 2-28
7,900,000 تومان
5,790,000تومان
دریل چکشی بوش 5 شیار (بتون کن بوش ) مدل gbh 12-52 d
دریل چکشی بوش 5 شیار (بتون کن بوش ) مدل gbh 12-52 d
30,366,700 تومان
24,300,000تومان