حذف همه
سنگ فرز و پولیش
سنگ فرز بوش سنگ بری 2600 وات مدل gws 26-230 jh
سنگ فرز بوش سنگ بری 2600 وات مدل gws 26-230 jh
5,790,000 تومان
4,900,000تومان
سنگ فرز متابو سنگبری 2200 وات متابو  w 22-230 mvt
سنگ فرز متابو سنگبری 2200 وات متابو w 22-230 mvt
6,590,000 تومان
6,194,600تومان
سنگ فرز متابو 2400 وات مدل  w 24-180 mvt
سنگ فرز متابو 2400 وات مدل w 24-180 mvt
7,320,000 تومان
6,580,000تومانویژه
سنگ فرز متابو  2400 وات مدل w 24-230 mvt
سنگ فرز متابو 2400 وات مدل w 24-230 mvt
7,320,000 تومان
6,580,000تومان
سنگ فرز بوش  آهنگری مدل gws 24-180
سنگ فرز بوش آهنگری مدل gws 24-180
5,218,000 تومان
3,600,000تومانویژه
پولیش بوش 1400 وات مدل gpo 14 ce
پولیش بوش 1400 وات مدل gpo 14 ce
4,963,000 تومان
3,620,000تومان
سنگ فرز آهنگری بوش 2000 وات مدل gws 20-180
سنگ فرز آهنگری بوش 2000 وات مدل gws 20-180
3,000,000 تومان
2,850,000تومان
پولیش رونیکس 1200 وات مدل 6110
پولیش رونیکس 1200 وات مدل 6110
2,298,000 تومان
1,953,300تومانویژه
پولیش دریلی بوش مدل gpo 950
پولیش دریلی بوش مدل gpo 950
فروش تلفنی
سنگ فرز بوش 2200 وات مدل gws 22-180
سنگ فرز بوش 2200 وات مدل gws 22-180
4,117,000 تومان
2,900,000تومانویژه
فرز آهنگری رونیکس 2400 وات مدل 3231
فرز آهنگری رونیکس 2400 وات مدل 3231
2,498,000 تومان
2,140,000تومانویژه
سنگ فرز بوش مدل gws 22-230
سنگ فرز بوش مدل gws 22-230
4,375,000 تومان
2,920,000تومانویژه
فرز سنگبری رونیکس مدل 3241
فرز سنگبری رونیکس مدل 3241
2,498,000 تومان
2,130,000تومانویژه
فرز آهنگری رونیکس مدل 3211
فرز آهنگری رونیکس مدل 3211
2,298,000 تومان
1,955,000تومانویژه
پولیش دیمردار تفنگی رونیکس مدل 6112
پولیش دیمردار تفنگی رونیکس مدل 6112
1,998,000 تومان
1,700,000تومانویژه
پولیش دیمردار اوربیتال رونیکس مدل 6122
پولیش دیمردار اوربیتال رونیکس مدل 6122
2,198,000 تومان
1,870,000تومانویژه
پولیش نک مدل 1218 po
پولیش نک مدل 1218 po
ناموجود