حذف همه
سنگ فرز و پولیش
سنگ فرز بوش 2600 وات مدل gws 26-180 jh
سنگ فرز بوش 2600 وات مدل gws 26-180 jh
6,332,000 تومان
4,920,000تومان
سنگ فرز بوش سنگ بری 2600 وات مدل gws 26-230 h
سنگ فرز بوش سنگ بری 2600 وات مدل gws 26-230 h
5,790,000 تومان
5,540,000تومان
سنگ فرز متابو 2200 وات مدل w 22-180 mvt
سنگ فرز متابو 2200 وات مدل w 22-180 mvt
6,590,000 تومان
6,326,000تومان
سنگ فرز متابو سنگبری 2200 وات متابو  w 22-230 mvt
سنگ فرز متابو سنگبری 2200 وات متابو w 22-230 mvt
6,590,000 تومان
6,194,600تومان
سنگ فرز متابو 2400 وات مدل  w 24-180 mvt
سنگ فرز متابو 2400 وات مدل w 24-180 mvt
7,320,000 تومان
6,880,000تومانویژه
سنگ فرز متابو  2400 وات مدل w 24-230 mvt
سنگ فرز متابو 2400 وات مدل w 24-230 mvt
7,320,000 تومان
6,880,000تومان
سنگ فرز بوش  آهنگری مدل gws 24-180
سنگ فرز بوش آهنگری مدل gws 24-180
5,218,000 تومان
3,720,000تومانویژه
سنگ فرز بوش سنگبری 2400 وات مدل gws 24-230
سنگ فرز بوش سنگبری 2400 وات مدل gws 24-230
5,266,000 تومان
3,790,000تومانویژه
پولیش بوش 1400 وات مدل gpo 14 ce
پولیش بوش 1400 وات مدل gpo 14 ce
4,963,000 تومان
3,620,000تومان
سنگ فرز آاگ سنگ بری 2400 وات مدل ws 24-230 v
سنگ فرز آاگ سنگ بری 2400 وات مدل ws 24-230 v
4,980,000 تومان
4,731,000تومان
سنگ فرز آهنگری آاگ  2400 وات مدل ws 24-180 v
سنگ فرز آهنگری آاگ 2400 وات مدل ws 24-180 v
4,880,000 تومان
4,636,000تومان
سنگ فرز آهنگری ماکیتا ( مک تک) مدل mt92a
سنگ فرز آهنگری ماکیتا ( مک تک) مدل mt92a
2,520,000 تومان
2,200,000تومانویژه
سنگ فرز ماکیتا (مک تک) سنگبری مدل mt92b
سنگ فرز ماکیتا (مک تک) سنگبری مدل mt92b
2,550,000 تومان
2,250,000تومانویژه
پولیش رونیکس 1200 وات مدل 6110
پولیش رونیکس 1200 وات مدل 6110
2,298,000 تومان
1,953,000تومانویژه
پولیش دریلی بوش مدل gpo 950
پولیش دریلی بوش مدل gpo 950
3,591,000 تومان
2,900,000تومان
سنگ فرز بوش 2200 وات مدل gws 22-180
سنگ فرز بوش 2200 وات مدل gws 22-180
4,171,000 تومان
2,980,000تومانویژه
سنگ فرز بوش مدل gws 22-230
سنگ فرز بوش مدل gws 22-230
4,375,000 تومان
3,390,000تومانویژه
فرز سنگبری رونیکس مدل 3241
فرز سنگبری رونیکس مدل 3241
2,698,000تومان
پولیش نک مدل 1218 po
پولیش نک مدل 1218 po
ناموجود