حذف همه

قیمت ابزار نجاری

اره عمودبر بوش صنعتی بوش مدل gst 150 bce
اره عمودبر بوش صنعتی بوش مدل gst 150 bce
5,803,200 تومان
5,190,000تومان
اره گرد بر بوش 19 س بوش مدل gks 190
اره گرد بر بوش 19 س بوش مدل gks 190
3,876,540 تومان
3,230,450تومان
سنباده لرزان گرد بوش gex 125-1 ae
سنباده لرزان گرد بوش gex 125-1 ae
2,557,152 تومان
2,230,000تومان
اره گرد بر بوش 23 س مدل gks 9
اره گرد بر بوش 23 س مدل gks 9
6,489,600 تومان
5,408,000تومان
اره عمودبر بوش صنعتی مدل gst 8000 e
اره عمودبر بوش صنعتی مدل gst 8000 e
2,857,920 تومان
2,381,600تومان
اره عمودبر بوش 650 وات مدل gst 90 be
اره عمودبر بوش 650 وات مدل gst 90 be
3,606,720 تومان
3,005,600تومان
فرز نجاری بوش  600 وات مدل gkf 600
فرز نجاری بوش 600 وات مدل gkf 600
6,639,360 تومان
5,430,000تومان
اره عمودبر نک  (اره چکشی نک ) 710 وات مدل 780js
اره عمودبر نک (اره چکشی نک ) 710 وات مدل 780js
1,040,000 تومان
936,000تومان
سنباده لرزان مشتی متابو مدل fsr 200
سنباده لرزان مشتی متابو مدل fsr 200
1,958,580 تومان
1,922,310تومان
سنباده لرزان متابو مدل sre 3185
سنباده لرزان متابو مدل sre 3185
3,605,796 تومان
3,539,022تومان
فرز نجاری متابو 1200 وات مدل of e 1229 signal
فرز نجاری متابو 1200 وات مدل of e 1229 signal
13,448,160 تومان
13,199,120تومان
اره عمود بر متابو 450 وات مدل steb 65 quick
اره عمود بر متابو 450 وات مدل steb 65 quick
2,460,240 تومان
2,414,680تومان
اره فارسی بر 2 کاره بوش مدل gtm 12 jl
اره فارسی بر 2 کاره بوش مدل gtm 12 jl
21,590,400 تومان
17,992,000تومان
لبه گیر رونیکس برقی 550 وات مدل 7106
لبه گیر رونیکس برقی 550 وات مدل 7106
1,598,000 تومان
1,470,000تومان
فرز نجاری بوش مدل gkf 550
فرز نجاری بوش مدل gkf 550
3,207,360 تومان
2,672,800تومان
سنباده لرزان نک مدل nek 32 es
سنباده لرزان نک مدل nek 32 es
1,557,000 تومان
1,401,300تومان
سنباده لرزان پوکا مدل s93001
سنباده لرزان پوکا مدل s93001
850,000 تومان
750,000تومان
اره عمودبر بوش مدل 1577
اره عمودبر بوش مدل 1577
7,408,640 تومان
6,173,867تومان
اره عمودبر بوش gst 700
اره عمودبر بوش gst 700
2,164,927 تومان
1,804,106تومان
اره گرد بر متابو مدل ks 66
اره گرد بر متابو مدل ks 66
9,561,240 تومان
9,384,180تومان
اره فارسی بر متابو مدل kgs 254 plus
اره فارسی بر متابو مدل kgs 254 plus
27,820,800 تومان
27,305,600تومان
اره فارسی بر متابو مدل kgsv 72 xact
اره فارسی بر متابو مدل kgsv 72 xact
24,356,160 تومان
23,905,120تومان
اره فارسی بر کشویی رونیکس مدل 5318
اره فارسی بر کشویی رونیکس مدل 5318
7,980,000 تومان
7,341,000تومان
سنباده لرزان بوش مدل gss 23 ae
سنباده لرزان بوش مدل gss 23 ae
3,731,520 تومان
3,109,600تومان
رنده برقی بوش مدل gho 26-82
رنده برقی بوش مدل gho 26-82
ناموجود