حذف همه

قیمت ابزار نجاری

اره عمودبر بوش صنعتی بوش مدل gst 150 bce
اره عمودبر بوش صنعتی بوش مدل gst 150 bce
7,605,000 تومان
4,980,000تومانویژه
اره گرد بر بوش 19 س بوش مدل gks 190
اره گرد بر بوش 19 س بوش مدل gks 190
4,340,000 تومان
3,050,000تومان
سنباده لرزان گرد بوش gex 125-1 ae
سنباده لرزان گرد بوش gex 125-1 ae
2,840,000 تومان
2,050,000تومانویژه
اره گرد بر بوش 23 س مدل gks 9
اره گرد بر بوش 23 س مدل gks 9
7,798,000 تومان
5,200,000تومان
اره عمودبر بوش صنعتی مدل gst 8000 e
اره عمودبر بوش صنعتی مدل gst 8000 e
3,250,000 تومان
2,190,000تومان
اره عمودبر بوش 650 وات مدل gst 90 be
اره عمودبر بوش 650 وات مدل gst 90 be
3,779,000 تومان
3,143,000تومان
فرز نجاری بوش  600 وات مدل gkf 600
فرز نجاری بوش 600 وات مدل gkf 600
6,444,000 تومان
4,600,000تومان
اره فارسی بر بوش 300 م م مدل gcm 12 gdl
اره فارسی بر بوش 300 م م مدل gcm 12 gdl
38,720,000 تومان
24,920,000تومانویژه
سنباده لرزان مشتی متابو مدل fsr 200
سنباده لرزان مشتی متابو مدل fsr 200
2,640,000 تومان
2,481,000تومان
سنباده لرزان متابو مدل sre 3185
سنباده لرزان متابو مدل sre 3185
4,850,000 تومان
4,559,000تومان
فرز نجاری متابو 1200 وات مدل of e 1229 signal
فرز نجاری متابو 1200 وات مدل of e 1229 signal
18,808,000 تومان
17,491,000تومان
اره عمود بر متابو 450 وات مدل steb 65 quick
اره عمود بر متابو 450 وات مدل steb 65 quick
3,300,000 تومان
3,069,000تومانویژه
اره عمودبر (اره چکشی ) متابو 750 وات مدل steb 140 plus
اره عمودبر (اره چکشی ) متابو 750 وات مدل steb 140 plus
10,750,000 تومان
9,970,000تومانویژه
اره فارسی بر 2 کاره بوش مدل gtm 12 jl
اره فارسی بر 2 کاره بوش مدل gtm 12 jl
22,624,293 تومان
16,920,000تومان
اره گرد بر رونیکس 180 م م مدل 4318
اره گرد بر رونیکس 180 م م مدل 4318
2,498,000 تومان
2,248,000تومان
اره گرد بر رونیکس 2000 وات مدل 4320
اره گرد بر رونیکس 2000 وات مدل 4320
3,498,000 تومان
3,148,000تومان
سنباده لرزان رونیکس 300 وات مدل 6401
سنباده لرزان رونیکس 300 وات مدل 6401
1,598,000 تومان
1,438,000تومان
فرز نجاری بوش مدل gkf 550
فرز نجاری بوش مدل gkf 550
3,100,000 تومان
2,590,000تومان
سنباده لرزان نک مدل nek 32 es
سنباده لرزان نک مدل nek 32 es
1,980,000تومان
اره عمودبر بوش مدل 1577
اره عمودبر بوش مدل 1577
8,900,000 تومان
7,580,000تومان
اره عمودبر بوش gst 700
اره عمودبر بوش gst 700
2,450,000 تومان
2,100,000تومان
سنباده لرزان متابو مدل sre 4351
سنباده لرزان متابو مدل sre 4351
9,390,000 تومان
8,732,700تومان
اره فارسی بر متابو مدل kgs 254 plus
اره فارسی بر متابو مدل kgs 254 plus
37,400,000 تومان
34,782,000تومانویژه
سمباده لرزان رونیکس مدل RH-6402
سمباده لرزان رونیکس مدل RH-6402
998,000 تومان
898,000تومان
اره فارسی بر بوش مدل gcm 8 sjl
اره فارسی بر بوش مدل gcm 8 sjl
17,524,000 تومان
13,750,000تومان
اره عمود بر رونیکس مدل 4150
اره عمود بر رونیکس مدل 4150
1,398,000 تومان
1,258,200تومان
رنده برقی بوش مدل gho 26-82
رنده برقی بوش مدل gho 26-82
ناموجود