حذف همه

قیمت ابزار نجاری

سنباده لرزان اوربیتال نک مدل 4515 OS
سنباده لرزان اوربیتال نک مدل 4515 OS
2,860,000 تومان
2,602,000تومان
سنباده لرزان گرد نک مدل 3512OS
سنباده لرزان گرد نک مدل 3512OS
2,170,000 تومان
1,974,000تومان
اورفرز نجاری نک مدل 2012
اورفرز نجاری نک مدل 2012
4,930,000 تومان
4,500,000تومان
کارتک برقی بوش مدل PSE 180 E
کارتک برقی بوش مدل PSE 180 E
فروش تلفنی
اره میزی بوش مدل AdvancedTableCut 52
اره میزی بوش مدل AdvancedTableCut 52
25,798,500 تومان
22,400,000تومان
فرز نجاری بوش مدل POF 1400 ACE
فرز نجاری بوش مدل POF 1400 ACE
12,145,000 تومان
9,345,000تومان
سنباده برقی بوش مدل  pex 400 ae
سنباده برقی بوش مدل pex 400 ae
9,691,500 تومان
6,700,000تومان
رنده برقی بوش مدل pho 2000
رنده برقی بوش مدل pho 2000
8,450,000 تومان
6,500,000تومان
رنده برقی بوش مدل pho 1500
رنده برقی بوش مدل pho 1500
7,150,000 تومان
5,500,000تومان
فرز نجاری بوش مدل pof 1200 ae
فرز نجاری بوش مدل pof 1200 ae
8,450,000 تومان
6,500,000تومان
سنباده تانکی بوش مدل pbs 75 ae set
سنباده تانکی بوش مدل pbs 75 ae set
14,040,000 تومان
10,800,000تومان
سنباده تانکی بوش مدل pbs 75 a
سنباده تانکی بوش مدل pbs 75 a
11,440,000 تومان
8,800,000تومان
سنباده لرزان متوسط بوش مدل pss 250 ae
سنباده لرزان متوسط بوش مدل pss 250 ae
5,890,531 تومان
4,531,178تومان
سنباده لرزان بوش مدل gss 23 ae
سنباده لرزان بوش مدل gss 23 ae
5,135,000 تومان
3,950,000تومان
اره عمودبر بوش gst 700
اره عمودبر بوش gst 700
5,720,000 تومان
4,400,000تومان
سنباده لرزان نک مدل nek 32 es
سنباده لرزان نک مدل nek 32 es
3,584,000 تومان
3,370,000تومان
فرز نجاری بوش مدل gkf 550
فرز نجاری بوش مدل gkf 550
6,142,500 تومان
4,725,000تومان
سنباده لرزان نک مدل 22ES
سنباده لرزان نک مدل 22ES
1,980,000 تومان
1,801,800تومان
اره فارسی بر 2 کاره بوش مدل gtm 12 jl
اره فارسی بر 2 کاره بوش مدل gtm 12 jl
52,897,000 تومان
40,690,000تومان
سنباده لرزان تخت بوش 180 وات مدل gss 140-1 a
سنباده لرزان تخت بوش 180 وات مدل gss 140-1 a
7,651,859 تومان
5,886,046تومان
رنده برقی بوش 850 وات مدل gho 40-82 c
رنده برقی بوش 850 وات مدل gho 40-82 c
20,606,970 تومان
15,851,516تومان
اره فارسی بر بوش کشویی مدل gcm 12 sde
اره فارسی بر بوش کشویی مدل gcm 12 sde
65,400,000 تومان
50,190,000تومان
اره عمود بر متابو 450 وات مدل steb 65 quick
اره عمود بر متابو 450 وات مدل steb 65 quick
5,655,000 تومان
4,567,500تومان
اره فارسی بر بوش 300 م م مدل gcm 12 gdl
اره فارسی بر بوش 300 م م مدل gcm 12 gdl
66,560,000 تومان
51,100,000تومان
رنده بوش بغل دو راه 650 وات مدل gho 6500
رنده بوش بغل دو راه 650 وات مدل gho 6500
8,021,000 تومان
6,170,000تومان
اره عمودبر بوش 650 وات مدل gst 90 be
اره عمودبر بوش 650 وات مدل gst 90 be
8,996,000 تومان
6,920,000تومان
اره عمودبر بوش صنعتی مدل gst 8000 e
اره عمودبر بوش صنعتی مدل gst 8000 e
6,695,000 تومان
5,150,000تومان
اره گردبر بوش مدل gks 9- gks 235 turbo
اره گردبر بوش مدل gks 9- gks 235 turbo
12,475,000 تومان
9,250,000تومان
اره میزی بوش مدل gts 10 xc
اره میزی بوش مدل gts 10 xc
64,750,000 تومان
48,950,000تومان
سنباده لرزان گرد بوش gex 125-1 ae
سنباده لرزان گرد بوش gex 125-1 ae
5,785,000 تومان
4,450,000تومان
اره فارسی بر بوش کشویی مدل gcm 800 sj
اره فارسی بر بوش کشویی مدل gcm 800 sj
27,430,000 تومان
21,100,000تومان
اره گرد بر بوش 19 س بوش مدل gks 190
اره گرد بر بوش 19 س بوش مدل gks 190
9,490,000 تومان
7,300,000تومان
اره عمودبر بوش صنعتی بوش مدل gst 150 bce
اره عمودبر بوش صنعتی بوش مدل gst 150 bce
15,327,000 تومان
11,466,000تومان
لبه زن نک مدل 516 RO
لبه زن نک مدل 516 RO
ناموجود