حذف همه

قیمت ابزار نجاری

سنباده لرزان مستطیلی بوش مدل GSS 23 A
سنباده لرزان مستطیلی بوش مدل GSS 23 A
3,757,000 تومان
3,005,600تومان
کارتک برقی بوش مدل PSE 180 E
کارتک برقی بوش مدل PSE 180 E
3,079,000 تومان
2,463,000تومان
سنباده تانکی متابو مدل BAE 75
سنباده تانکی متابو مدل BAE 75
12,000,000 تومان
9,490,000تومان
اره میزی بوش مدل AdvancedTableCut 52
اره میزی بوش مدل AdvancedTableCut 52
16,106,000 تومان
12,300,000تومان
اره فارسی بر بوش مدل GCM 216
اره فارسی بر بوش مدل GCM 216
فروش تلفنیویژه
اره رومیزی بوش مدل GTS 254
اره رومیزی بوش مدل GTS 254
فروش تلفنی
فرز نجاری بوش مدل POF 1400 ACE
فرز نجاری بوش مدل POF 1400 ACE
8,278,000 تومان
6,300,000تومانویژه
سنباده برقی بوش مدل  pex 400 ae
سنباده برقی بوش مدل pex 400 ae
5,107,000 تومان
4,249,000تومان
رنده برقی بوش مدل pho 2000
رنده برقی بوش مدل pho 2000
8,800,000 تومان
7,040,000تومان
رنده برقی بوش مدل pho 1500
رنده برقی بوش مدل pho 1500
5,700,000 تومان
3,650,000تومان
اره عمود بر بوش مدل gst 650
اره عمود بر بوش مدل gst 650
2,819,000 تومان
2,450,000تومانویژه
اره گرد بر بوش مدلpks 55 a
اره گرد بر بوش مدلpks 55 a
6,326,000 تومان
4,980,000تومان
فرز نجاری بوش مدل pof 1200 ae
فرز نجاری بوش مدل pof 1200 ae
5,653,700 تومان
4,639,000تومان
سنباده تانکی بوش مدل pbs 75 ae set
سنباده تانکی بوش مدل pbs 75 ae set
8,612,000 تومان
6,490,000تومان
سنباده تانکی بوش مدل pbs 75 a
سنباده تانکی بوش مدل pbs 75 a
6,300,000 تومان
5,500,000تومان
سنباده لرزان متوسط بوش مدل pss 250 ae
سنباده لرزان متوسط بوش مدل pss 250 ae
4,623,873 تومان
3,699,099تومان
سنباده لرزان بوش مدل gss 23 ae
سنباده لرزان بوش مدل gss 23 ae
3,600,000 تومان
2,900,000تومان
اره فارسی بر متابو مدل kgs 254 plus
اره فارسی بر متابو مدل kgs 254 plus
41,400,000 تومان
37,260,000تومان
اره عمودبر بوش gst 700
اره عمودبر بوش gst 700
3,079,030 تومان
2,550,000تومان
سنباده لرزان نک مدل nek 32 es
سنباده لرزان نک مدل nek 32 es
2,250,000 تومان
1,940,000تومانویژه
فرز نجاری بوش مدل gkf 550
فرز نجاری بوش مدل gkf 550
3,625,945 تومان
2,750,000تومانویژه
اره فارسی بر 2 کاره بوش مدل gtm 12 jl
اره فارسی بر 2 کاره بوش مدل gtm 12 jl
28,900,000 تومان
22,490,000تومانویژه
اره عمودبر (اره چکشی ) متابو 750 وات مدل steb 140 plus
اره عمودبر (اره چکشی ) متابو 750 وات مدل steb 140 plus
12,350,000 تومان
11,115,000تومان
سنباده لرزان تخت بوش 180 وات مدل gss 140-1 a
سنباده لرزان تخت بوش 180 وات مدل gss 140-1 a
3,796,065 تومان
2,450,000تومان
رنده برقی بوش 850 وات مدل gho 40-82 c
رنده برقی بوش 850 وات مدل gho 40-82 c
12,377,000 تومان
9,897,000تومان
اره عمود بر متابو 450 وات مدل steb 65 quick
اره عمود بر متابو 450 وات مدل steb 65 quick
3,630,000 تومان
3,450,000تومان
اره فارسی بر بوش 300 م م مدل gcm 12 gdl
اره فارسی بر بوش 300 م م مدل gcm 12 gdl
42,770,000 تومان
30,500,000تومانویژه
رنده بوش بغل دو راه 650 وات مدل gho 6500
رنده بوش بغل دو راه 650 وات مدل gho 6500
5,342,000 تومان
3,950,000تومان
اره عمودبر بوش 650 وات مدل gst 90 be
اره عمودبر بوش 650 وات مدل gst 90 be
5,450,000 تومان
4,370,000تومان
اره عمودبر بوش صنعتی مدل gst 8000 e
اره عمودبر بوش صنعتی مدل gst 8000 e
3,800,000 تومان
2,710,000تومان
اره گردبر بوش مدل gks 9- gks 235 turbo
اره گردبر بوش مدل gks 9- gks 235 turbo
7,970,000 تومان
5,980,000تومان
اره میزی بوش مدل gts 10 xc
اره میزی بوش مدل gts 10 xc
34,500,000 تومان
25,900,000تومانویژه
سنباده لرزان گرد بوش gex 125-1 ae
سنباده لرزان گرد بوش gex 125-1 ae
3,350,000 تومان
2,530,000تومانویژه
اره فارسی بر بوش کشویی مدل gcm 800 sj
اره فارسی بر بوش کشویی مدل gcm 800 sj
18,400,000 تومان
14,700,000تومان