حذف همه

قیمت ابزار نجاری

فرز نجاری بوش مدل gof 1250 ce
فرز نجاری بوش مدل gof 1250 ce
26,500,000 تومان
20,500,000تومان
اره عمودبر شارژی بوش مدل GST 185 LI
اره عمودبر شارژی بوش مدل GST 185 LI
17,500,000 تومان
12,200,000تومان
سنباده لرزان اوربیتال نک مدل 4515 OS
سنباده لرزان اوربیتال نک مدل 4515 OS
3,580,000 تومان
3,300,000تومان
اورفرز نجاری نک مدل 2012
اورفرز نجاری نک مدل 2012
5,918,000 تومان
5,503,740تومان
سنباده لرزان مستطیلی بوش مدل GSS 23 A
سنباده لرزان مستطیلی بوش مدل GSS 23 A
6,387,631 تومان
4,815,291تومان
کارتک برقی بوش مدل PSE 180 E
کارتک برقی بوش مدل PSE 180 E
فروش تلفنی
اره میزی بوش مدل AdvancedTableCut 52
اره میزی بوش مدل AdvancedTableCut 52
26,371,926 تومان
19,880,375تومان
اره فارسی بر بوش مدل GCM 216
اره فارسی بر بوش مدل GCM 216
19,212,025 تومان
14,400,000تومان
اره رومیزی بوش مدل GTS 254
اره رومیزی بوش مدل GTS 254
29,100,000 تومان
21,100,000تومان
فرز نجاری بوش مدل POF 1400 ACE
فرز نجاری بوش مدل POF 1400 ACE
13,602,674 تومان
10,254,324تومان
سنباده برقی بوش مدل  pex 400 ae
سنباده برقی بوش مدل pex 400 ae
9,956,596 تومان
7,400,000تومان
فرز نجاری بوش مدل pof 1200 ae
فرز نجاری بوش مدل pof 1200 ae
9,956,596 تومان
7,505,741تومان
سنباده تانکی بوش مدل pbs 75 ae set
سنباده تانکی بوش مدل pbs 75 ae set
15,000,000 تومان
11,200,000تومان
سنباده تانکی بوش مدل pbs 75 a
سنباده تانکی بوش مدل pbs 75 a
10,800,000 تومان
8,700,000تومان
اره فارسی بر بوش مدل gcm 8 sjl
اره فارسی بر بوش مدل gcm 8 sjl
40,387,323 تومان
30,000,000تومان
اره میزی متابو مدل ts 216
اره میزی متابو مدل ts 216
45,500,000 تومان
39,585,000تومانویژه
سنباده لرزان متابو مدل sre 4351
سنباده لرزان متابو مدل sre 4351
18,150,000 تومان
15,972,000تومانویژه
اره عمودبر بوش gst 700
اره عمودبر بوش gst 700
6,100,000 تومان
4,500,000تومان
اره فارسی بر متابو مدل kgs 216 m
اره فارسی بر متابو مدل kgs 216 m
20,440,000 تومان
18,600,400تومان
فرز نجاری بوش مدل gkf 550
فرز نجاری بوش مدل gkf 550
6,552,027 تومان
4,820,000تومان
سنباده لرزان نک مدل 22ES
سنباده لرزان نک مدل 22ES
2,268,000 تومان
2,100,000تومان
اره فارسی بر 2 کاره بوش مدل gtm 12 jl
اره فارسی بر 2 کاره بوش مدل gtm 12 jl
54,691,167 تومان
41,228,726تومان
اره عمودبر (اره چکشی ) متابو 750 وات مدل steb 140 plus
اره عمودبر (اره چکشی ) متابو 750 وات مدل steb 140 plus
20,750,000 تومان
19,200,000تومانویژه
اره عمود بر ( اره چکشی ) متابو 590 وات مدل steb 80 quick
اره عمود بر ( اره چکشی ) متابو 590 وات مدل steb 80 quick
9,750,000 تومان
8,872,500تومانویژه
سنباده لرزان تخت بوش 180 وات مدل gss 140-1 a
سنباده لرزان تخت بوش 180 وات مدل gss 140-1 a
6,552,027 تومان
4,939,220تومان
رنده برقی بوش 850 وات مدل gho 40-82 c
رنده برقی بوش 850 وات مدل gho 40-82 c
29,709,924 تومان
22,390,000تومان
اره فارسی بر بوش کشویی مدل gcm 12 sde
اره فارسی بر بوش کشویی مدل gcm 12 sde
76,146,933 تومان
57,403,072تومان
اره عمود بر متابو 450 وات مدل steb 65 quick
اره عمود بر متابو 450 وات مدل steb 65 quick
6,350,000 تومان
5,600,000تومان
سنباده لرزان متابو مدل sre 3185
سنباده لرزان متابو مدل sre 3185
9,330,000 تومان
8,490,300تومان
سنباده لرزان مشتی متابو مدل fsr 200
سنباده لرزان مشتی متابو مدل fsr 200
5,700,000 تومان
5,187,000تومان
اره فارسی بر بوش 300 م م مدل gcm 12 gdl
اره فارسی بر بوش 300 م م مدل gcm 12 gdl
79,218,053 تومان
59,718,224تومان
رنده گندگی متابو مدل hc 260 c
رنده گندگی متابو مدل hc 260 c
84,000,000 تومان
78,120,000تومان
رنده بوش بغل دو راه 650 وات مدل gho 6500
رنده بوش بغل دو راه 650 وات مدل gho 6500
9,647,865 تومان
6,600,000تومان
اره میزی متابو 254 م م متابو مدل ts 254
اره میزی متابو 254 م م متابو مدل ts 254
57,400,000 تومان
53,500,000تومانویژه
فرز نجاری بوش  600 وات مدل gkf 600
فرز نجاری بوش 600 وات مدل gkf 600
15,400,000 تومان
12,300,000تومان
اره عمودبر بوش 650 وات مدل gst 90 be
اره عمودبر بوش 650 وات مدل gst 90 be
9,450,000 تومان
6,800,000تومان