حذف همه

بوش

متر لیزری بوش مدل  glm 80
متر لیزری بوش مدل glm 80
5,200,000 تومان
3,670,000تومان
متر لیزری بوش 250 متر مدل glm 250 vf
متر لیزری بوش 250 متر مدل glm 250 vf
8,750,000 تومان
6,600,000تومان
دریل ضربه ای بوش 850 وات مدل gsb 19-2 re
دریل ضربه ای بوش 850 وات مدل gsb 19-2 re
6,342,000 تومان
4,100,000تومان
دریل ساده بوش مدل gbm 6 re
دریل ساده بوش مدل gbm 6 re
2,040,000 تومان
1,380,000تومان
بکس برقی بوش 1/2 مدل gds 18 e
بکس برقی بوش 1/2 مدل gds 18 e
12,332,820 تومان
8,800,000تومانویژه
چکش تخریب بوش 27 کیلویی مدل gsh 27 vc
چکش تخریب بوش 27 کیلویی مدل gsh 27 vc
51,364,000 تومان
38,500,000تومانویژه
مینی سنگ بوش (مینی فرز بوش ) 900 وات gws 9-115
مینی سنگ بوش (مینی فرز بوش ) 900 وات gws 9-115
3,256,000 تومان
3,050,000تومانویژه
اره افقی بر بوش مدل gsa 1100 e
اره افقی بر بوش مدل gsa 1100 e
5,210,000 تومان
4,090,000تومان
مینی سنگ شارژی بوش gws 18 v li
مینی سنگ شارژی بوش gws 18 v li
13,600,000 تومان
11,200,000تومانویژه
اره عمودبر بوش صنعتی بوش مدل gst 150 bce
اره عمودبر بوش صنعتی بوش مدل gst 150 bce
7,605,000 تومان
4,980,000تومانویژه
اره گرد بر بوش 19 س بوش مدل gks 190
اره گرد بر بوش 19 س بوش مدل gks 190
4,340,000 تومان
3,050,000تومان
دریل چکشی بوش (دریل بتن کن بوش) 8 کیلویی مدل gbh 8-45 d
دریل چکشی بوش (دریل بتن کن بوش) 8 کیلویی مدل gbh 8-45 d
22,114,500 تومان
15,800,000تومانویژه
چکش تخریب بوش 16 کیلویی مدل gsh 16-28
چکش تخریب بوش 16 کیلویی مدل gsh 16-28
36,970,000 تومان
24,900,000تومانویژه
چکش تخریب بوش 11 کیلویی مدل gsh 11 e
چکش تخریب بوش 11 کیلویی مدل gsh 11 e
21,500,000 تومان
13,700,000تومانویژه
سنگ فرز بوش 2600 وات مدل gws 26-180 jh
سنگ فرز بوش 2600 وات مدل gws 26-180 jh
6,332,000 تومان
4,920,000تومان
سنگ فرز بوش سنگ بری 2600 وات مدل gws 26-230 h
سنگ فرز بوش سنگ بری 2600 وات مدل gws 26-230 h
5,790,000 تومان
5,540,000تومان
دریل ساده بوش 600 وات مدل gbm 10 re
دریل ساده بوش 600 وات مدل gbm 10 re
2,750,000 تومان
2,100,000تومان
سنگ انگشتی بوش گلو کوتاه مدل ggs 28 ce
سنگ انگشتی بوش گلو کوتاه مدل ggs 28 ce
5,552,987 تومان
3,700,000تومان
سنگ انگشتی بوش گلو بلند مدل ggs 28lc
سنگ انگشتی بوش گلو بلند مدل ggs 28lc
6,512,658 تومان
5,417,609تومان
سنگ انگشتی بوش گلو بلند مدل ggs 28lce
سنگ انگشتی بوش گلو بلند مدل ggs 28lce
8,379,000 تومان
5,790,000تومان
شیارزن بوش  2 تیغ مدل gnf 35 ca
شیارزن بوش 2 تیغ مدل gnf 35 ca
19,889,000 تومان
13,900,000تومانویژه
شیارزن بوش دوتیغ مدل gnf 65 a
شیارزن بوش دوتیغ مدل gnf 65 a
28,091,590 تومان
20,900,000تومان
بکس برقی بوش 3/4 مدل gds 24
بکس برقی بوش 3/4 مدل gds 24
23,801,278 تومان
18,600,000تومانویژه
بکس برقی بوش 1 اینچ مدل gds 30
بکس برقی بوش 1 اینچ مدل gds 30
26,177,000 تومان
19,800,000تومانویژه
دمنده مکنده بوش مدل gbl 800 e
دمنده مکنده بوش مدل gbl 800 e
2,705,000 تومان
1,710,000تومانویژه
سنباده لرزان گرد بوش gex 125-1 ae
سنباده لرزان گرد بوش gex 125-1 ae
2,840,000 تومان
2,050,000تومانویژه
ست 25 عددی سری پیچ گوشتی بوش مدل 2607019503
ست 25 عددی سری پیچ گوشتی بوش مدل 2607019503
181,365 تومان
150,870تومان
صفحه گرانیت بر بوش 230 مدل
صفحه گرانیت بر بوش 230 مدل
520,000 تومان
432,000تومان
متر لیزری متری 30 بوش مدل glm 30
متر لیزری متری 30 بوش مدل glm 30
2,360,000 تومان
1,560,000تومانویژه
اره گرد بر بوش 23 س مدل gks 9
اره گرد بر بوش 23 س مدل gks 9
7,798,000 تومان
5,200,000تومان
ریل شیب سنج بوش r60
ریل شیب سنج بوش r60
1,840,561 تومان
1,531,086تومان
اره عمودبر بوش صنعتی مدل gst 8000 e
اره عمودبر بوش صنعتی مدل gst 8000 e
3,250,000 تومان
2,190,000تومان