حذف همه

دریل چکشی

دریل چکشی 13 م م گیربکسی المکس مدل I.D 161
دریل چکشی 13 م م گیربکسی المکس مدل I.D 161
4,300,000 تومان
3,350,000تومانویژه
دریل چکشی 13 م م گیربکسی المکس مدل I.D 144
دریل چکشی 13 م م گیربکسی المکس مدل I.D 144
2,450,000 تومان
1,950,000تومانویژه
دریل چکشی متابو (بتن کن متابو ) مدل khe 3250
دریل چکشی متابو (بتن کن متابو ) مدل khe 3250
34,340,000 تومان
31,249,400تومانویژه
بدنه دریل چکشی شارژی بوش gbh 18v-26
بدنه دریل چکشی شارژی بوش gbh 18v-26
27,345,583 تومان
20,614,362تومان
دریل چکشی نک (بتن کن ) مدل 8526ch
دریل چکشی نک (بتن کن ) مدل 8526ch
5,988,000 تومان
5,568,840تومان
دریل چکشی آاگ (دریل بتن کن) 1100 وات مدل kh 5 g
دریل چکشی آاگ (دریل بتن کن) 1100 وات مدل kh 5 g
29,800,000 تومان
25,780,000تومانویژه
دریل چکشی آاگ (دریل بتن کن) 800 وات مدل kh 24 ie
دریل چکشی آاگ (دریل بتن کن) 800 وات مدل kh 24 ie
9,980,000 تومان
8,700,000تومان
دریل شارژی آاگ (چکشی دو سرعته) 12 ولت مدل BSB12G3LI
دریل شارژی آاگ (چکشی دو سرعته) 12 ولت مدل BSB12G3LI
8,580,000 تومان
7,650,000تومانویژه
دریل چکشی بوش مدل gbh 8-45 dv
دریل چکشی بوش مدل gbh 8-45 dv
58,757,947 تومان
42,700,000تومان
دریل شارژی چکشی بوش مدل gbh 18v-26
دریل شارژی چکشی بوش مدل gbh 18v-26
38,424,050 تومان
28,965,822تومان
دریل چکشی بوش مدل gbh 5-40 d
دریل چکشی بوش مدل gbh 5-40 d
36,527,576 تومان
24,800,000تومان
دریل شارژی چکشی بوش مدل gsb 180 li
دریل شارژی چکشی بوش مدل gsb 180 li
11,609,180 تومان
8,400,000تومانویژه
دریل شارژی بوش چکشی 12 ولت  مدل gsb 120 li
دریل شارژی بوش چکشی 12 ولت مدل gsb 120 li
8,614,788 تومان
6,420,000تومان
دریل چکشی (بتون کن ) بوش 880 وات مدل gbh 2-28 f
دریل چکشی (بتون کن ) بوش 880 وات مدل gbh 2-28 f
18,100,000 تومان
13,300,000تومانویژه
دریل چکشی بوش ( بتون کن بوش ) مدل gbh 2-28
دریل چکشی بوش ( بتون کن بوش ) مدل gbh 2-28
16,126,882 تومان
11,600,000تومان
دریل شارژی چکشی متابو مدل powermaxx sb
دریل شارژی چکشی متابو مدل powermaxx sb
10,660,000 تومان
9,700,600تومان
دریل چکشی بوش 5 شیار (بتون کن بوش ) مدل gbh 12-52 d
دریل چکشی بوش 5 شیار (بتون کن بوش ) مدل gbh 12-52 d
63,806,363 تومان
47,900,000تومان
دریل چکشی نک  (بتون کن نک ) 5 شیار مدل 1341ch
دریل چکشی نک (بتون کن نک ) 5 شیار مدل 1341ch
9,900,000 تومان
9,207,000تومان
دریل چکشی نک (بتون کن نک  ) 5 شیار مدل 1038 ch
دریل چکشی نک (بتون کن نک ) 5 شیار مدل 1038 ch
9,027,500 تومان
8,395,575تومان
دریل چکشی بوش (دریل بتن کن بوش) 8 کیلویی مدل gbh 8-45 d
دریل چکشی بوش (دریل بتن کن بوش) 8 کیلویی مدل gbh 8-45 d
53,569,297 تومان
39,100,000تومانویژه
دریل چکشی(دریل بتون کن) 4 کیلویی بوش gbh4-32 dfr
دریل چکشی(دریل بتون کن) 4 کیلویی بوش gbh4-32 dfr
33,988,662 تومان
24,800,000تومان
دریل چکشی(دریل بتون کن ) 3 کیلویی بوش gbh 3-28  dfr
دریل چکشی(دریل بتون کن ) 3 کیلویی بوش gbh 3-28 dfr
27,906,518 تومان
21,037,221تومان
دریل چکشی (دریل بتون کن) 2 کیلویی بوش gbh 2-26 dfr
دریل چکشی (دریل بتون کن) 2 کیلویی بوش gbh 2-26 dfr
15,400,000 تومان
11,800,000تومان
دریل بوش مدل gsb 600
دریل بوش مدل gsb 600
3,900,000 تومان
2,800,000تومانویژه
دریل بتون کن بوش مدل GBH 12-52 DV
دریل بتون کن بوش مدل GBH 12-52 DV
68,300,000 تومان
50,900,000تومان
دریل نک مدل 481DH
دریل نک مدل 481DH
1,815,000 تومان
1,687,950تومان
دریل بتن کن شارژی بوش مدل GBH 180-LI
دریل بتن کن شارژی بوش مدل GBH 180-LI
22,500,000 تومان
19,200,000تومانویژه