حذف همه

دریل چکشی

دریل چکشی نک  4 شیار (دریل بتون کن نک  ) مدل 1028ch
دریل چکشی نک 4 شیار (دریل بتون کن نک ) مدل 1028ch
4,250,000 تومان
3,697,500تومان
دریل چکشی نک 5 شیار (بتون کن) مدل 1750ch
دریل چکشی نک 5 شیار (بتون کن) مدل 1750ch
11,024,000 تومان
9,370,000تومانویژه
دریل چکشی بوش ( بتون کن بوش ) مدل gbh 2-28
دریل چکشی بوش ( بتون کن بوش ) مدل gbh 2-28
5,646,000 تومان
4,750,000تومانویژه
دریل چکشی (بتون کن ) بوش 880 وات مدل gbh 2-28 f
دریل چکشی (بتون کن ) بوش 880 وات مدل gbh 2-28 f
6,644,000 تومان
5,390,000تومانویژه
دریل شارژی بوش چکشی 12 ولت  مدل gsb 120 li
دریل شارژی بوش چکشی 12 ولت مدل gsb 120 li
4,265,000 تومان
2,520,000تومان
دریل شارژی چکشی بوش مدل gsb 180 li
دریل شارژی چکشی بوش مدل gsb 180 li
4,290,000 تومان
3,450,000تومان
دریل چکشی(بتن کن) رونیکس 1700 وات مدل 2750
دریل چکشی(بتن کن) رونیکس 1700 وات مدل 2750
8,998,000 تومان
7,650,000تومانویژه
دریل چکشی (بتن کن) رونیکس 1200 وات مدل 2729
دریل چکشی (بتن کن) رونیکس 1200 وات مدل 2729
3,298,000 تومان
2,803,300تومانویژه
دریل چکشی نک (بتن کن ) مدل 1332ch
دریل چکشی نک (بتن کن ) مدل 1332ch
3,650,000 تومان
3,175,500تومان
بدنه دریل چکشی شارژی بوش gbh 18v-26
بدنه دریل چکشی شارژی بوش gbh 18v-26
10,561,000 تومان
8,490,000تومان
دریل چکشی متابو (بتن کن متابو ) مدل khe 3250
دریل چکشی متابو (بتن کن متابو ) مدل khe 3250
19,480,000 تومان
16,575,000تومانویژه
دریل چکشی (بتن کن) رونیکس 850 وات مدل 2725
دریل چکشی (بتن کن) رونیکس 850 وات مدل 2725
2,198,000 تومان
1,864,000تومانویژه
دریل بتن کن رونیکس 850 وات مدل 2700
دریل بتن کن رونیکس 850 وات مدل 2700
2,398,000 تومان
2,040,000تومانویژه
دریل بتن کن شارژی بوش مدل GBH 180-LI
دریل بتن کن شارژی بوش مدل GBH 180-LI
16,500,000 تومان
12,500,000تومانویژه