هدیه

هدیه

خرید کن هدیه بگیر

ایران بوش در نظر درد در تاریخ 15 و 16 خرداد 1400 یک طرح شگفتانه خرید کن جایزه هدیه بگیر را انجام دهد

در این طرح با خرید شما عزیزان ایران بوش با انتخاب شما عزیزان یکی از محصولات زیر را به شما هدیه می دهد.

قیچی برگر 1744

تبر 5431 برگر

ست بیلچه برزیلی

شرایط دریافت هدایا به این صورت هست که با خرید 10 میلیون تومان از محصولات سایت ایران بوش در تاریخ ذکر شده در یک فاکتور یکی از محصولات فوق را به انتخاب خود  از ایران بوش هدیه بگیرید.

توجه داشته باشد خرید باید از داخل سایت باشد و در یک فاکتور انجام شود.

نظرات

 
 
Captcha