تحویل در سریع ترین زمان

تا به حال ایران بوش زمانی برای ارسال تعیین نکرده چون اعتقاد دارد وقتی کسی محصولی را سفارش می دهد حتما به آن نیاز دارد . پس آن را در کوتاه ترین زمان ممکن ارسال می نماید .

و اگر تاخیری باشدحتما قبل از آن هماهنگی صورت می گیرد .