حذف همه
مینی سنگ (مینی فرز)
مینی سنگ ( مینی فرز ) متابو 910 وات مدل wef 9-115 quik
مینی سنگ ( مینی فرز ) متابو 910 وات مدل wef 9-115 quik
7,467,350 تومان
7,467,350تومان
مینی سنگ متوسط متابو 1700 وات مدل w17-150
مینی سنگ متوسط متابو 1700 وات مدل w17-150
6,038,120 تومان
6,038,120تومان
مینی سنگ  ( مینی فرز ) رونیکس 720 وات مدل 3130
مینی سنگ ( مینی فرز ) رونیکس 720 وات مدل 3130
898,000 تومان
826,000تومان
مینی سنگ ( مینی فرز ) بوش مدل gws 9-125 s
مینی سنگ ( مینی فرز ) بوش مدل gws 9-125 s
2,687,500 تومان
2,236,000تومان
مینی فرز آروا دسته بلند 1500 وات مدل 5554
مینی فرز آروا دسته بلند 1500 وات مدل 5554
1,618,000 تومان
1,350,000تومان
مینی فرز آروا دسته بلند 1000 وات مدل 5553
مینی فرز آروا دسته بلند 1000 وات مدل 5553
1,241,000 تومان
1,070,000تومان
مینی فرز بوش مدل gws 19-125 cist
مینی فرز بوش مدل gws 19-125 cist
5,254,546 تومان
4,371,782تومان
مینی فرز متابو مدل we 15-125 quick
مینی فرز متابو مدل we 15-125 quick
5,378,387 تومان
5,378,387تومان
مینی فرز دسته بلند کرون مدل CT13022
مینی فرز دسته بلند کرون مدل CT13022
1,240,000 تومان
1,180,000تومان
مینی فرز رونیکس مدل 3112
مینی فرز رونیکس مدل 3112
890,000تومان
مینی فرز رونیکس مدل 3100
مینی فرز رونیکس مدل 3100
1,298,000تومان
مینی فرز رونیکس مدل 3100K
مینی فرز رونیکس مدل 3100K
1,498,000تومان
مینی فرز بوش (مینی سنگ بوش ) مدل gws 18-125 sl
مینی فرز بوش (مینی سنگ بوش ) مدل gws 18-125 sl
7,774,000 تومان
6,467,968تومان