حذف همه
مینی سنگ (مینی فرز)
مینی سنگ متابو مدل w 19-180 quick
مینی سنگ متابو مدل w 19-180 quick
15,290,000 تومان
13,455,200تومانویژه
مینی سنگ (مینی فرز) بوش مدل gws 12-125 S
مینی سنگ (مینی فرز) بوش مدل gws 12-125 S
10,155,645 تومان
7,000,000تومان
مینی سنگ (مینی فرز) بوش مدل  GWS 13-125 ci
مینی سنگ (مینی فرز) بوش مدل GWS 13-125 ci
12,004,010 تومان
7,680,000تومان
مینی فرز بوش (مینی سنگ بوش ) مدل gws 17-125 s
مینی فرز بوش (مینی سنگ بوش ) مدل gws 17-125 s
13,000,000 تومان
9,980,000تومان
مینی سنگ بوش مدل gws 14-125 S
مینی سنگ بوش مدل gws 14-125 S
9,800,000 تومان
8,700,000تومان
مینی فرز المکس مدل 330
مینی فرز المکس مدل 330
2,190,000 تومان
1,779,000تومانویژه
مینی فرز المکس مدل 329
مینی فرز المکس مدل 329
1,650,000 تومان
1,559,000تومان
مینی سنگ بوش مدل GWX 17-125 S Professional
مینی سنگ بوش مدل GWX 17-125 S Professional
14,086,865 تومان
10,619,329تومان
مینی سنگ بوش مدل GWX 13-125 S Professional
مینی سنگ بوش مدل GWX 13-125 S Professional
12,530,757 تومان
9,446,263تومان
مینی سنگ بوش مدل GWS 11-125
مینی سنگ بوش مدل GWS 11-125
9,991,844 تومان
7,532,313تومان
مینی فرز بوش مدل gws 750 s
مینی فرز بوش مدل gws 750 s
6,059,020 تومان
4,567,569تومان
مینی سنگ ( مینی فرز ) بوش مدل gws 750-115
مینی سنگ ( مینی فرز ) بوش مدل gws 750-115
5,176,727 تومان
3,902,456تومان
مینی سنگ ( مینی فرز ) بوش مدل gws 1400
مینی سنگ ( مینی فرز ) بوش مدل gws 1400
10,728,948 تومان
8,087,976تومان
مینی فرز بوش (مینی سنگ بوش ) مدل gws 18-125 sl
مینی فرز بوش (مینی سنگ بوش ) مدل gws 18-125 sl
15,706,181 تومان
11,290,000تومانویژه
مینی فرز متابو مدل w 9-115
مینی فرز متابو مدل w 9-115
6,180,000 تومان
5,600,000تومانویژه
مینی سنگ ( مینی فرز ) بوش مدل gws 9-125 s
مینی سنگ ( مینی فرز ) بوش مدل gws 9-125 s
6,310,518 تومان
4,757,160تومان
مینی سنگ ( مینی فرز ) متابو 1700 وات مدل wea 17-125 quick
مینی سنگ ( مینی فرز ) متابو 1700 وات مدل wea 17-125 quick
14,700,000 تومان
13,377,000تومانویژه
مینی سنگ بوش 900 وات مدل gws 9-115
مینی سنگ بوش 900 وات مدل gws 9-115
6,200,000 تومان
4,590,000تومان
مینی سنگ (مینی فرز ) بوش 1900 وات مدل gws 19-125 cie
مینی سنگ (مینی فرز ) بوش 1900 وات مدل gws 19-125 cie
17,927,000 تومان
12,480,000تومانویژه
بتن ساب بوش مدل gbr 15 ca
بتن ساب بوش مدل gbr 15 ca
34,076,803 تومان
25,688,667تومان
مینی سنگ آاگ (مینی فرز آاگ) 1000 وات مدل ws 10-115
مینی سنگ آاگ (مینی فرز آاگ) 1000 وات مدل ws 10-115
5,800,000 تومان
4,950,000تومان
مینی سنگ آاگ (مینی فرز آاگ ) 800 وات مدل ws 8-115
مینی سنگ آاگ (مینی فرز آاگ ) 800 وات مدل ws 8-115
4,480,000 تومان
3,946,000تومان
مینی فرز نک مدل 9922AG
مینی فرز نک مدل 9922AG
ناموجود
مینی فرز نک مدل 1212AG
مینی فرز نک مدل 1212AG
ناموجود
مینی فرز نک مدل 8215AG
مینی فرز نک مدل 8215AG
ناموجود
مینی فرز نک مدل 8315
مینی فرز نک مدل 8315
ناموجود
مینی سنگ بوش مدل GWS 18-150 L
مینی سنگ بوش مدل GWS 18-150 L
ناموجود
مینی سنگ بوش مدل GWX 19-125 s
مینی سنگ بوش مدل GWX 19-125 s
ناموجود
مینی سنگ بوش مدل GWX 9-115
مینی سنگ بوش مدل GWX 9-115
ناموجود