معرفی اجمالی محصول

تراز لیزری مدل gcl 2-15 بوش یک تراز ترکیبی عالی برای کسانی که در محیط های سر بسته و داخلی داردارند مناسب می باشد. این تراز دارای 2 خط 180 و 2 نقطه در بالا و پایین برای ما ترسیم می کند. این تراز لیزری بوش برد  خط 15 متری از چپ به راست و بالا به پایین دارد. که برای کارهای مانند نصب کابینت عالی می باشد.

gcl 2-15 بوش در یک بسته کارنتی که شامل تراز پایه مگنت باتری و کیف برزنتی است ارائه می شود.

خطای این تراز 0.3mm/m+- و همچنین تا 4 درجه خود را تراز می کند.

gcl 2-15 دارای ip54 می باشد که برای گرد و غبار و رطوبت می باشد.

این مدل تراز در بسته بندی کاتنی می باشد.

نقد و بررسی تراز لیزری بوش مدل gcl 2-15

ابزار اندازه گیری برای برداشتن اندازه ها و کنترل خطوط افقی و عمودی و نیز نقاط شاغول در نظر گرفته شده است. این ابزار عالی برای استفاده در فضای بیرونی و فضای داخلی ساختمان در نظر گرفته شده است.

برای کار ابزار اندازه گیری استفاده از باتری های آلکالین-منیزیوم توصیه می شود.

جهت باز کردن درپوش محفظه ی باتری قفل کننده را بفشارید و درپوش را بردارید. باتری را قرار دهید. در این حین به نحوه ی صحیح قطبگذاری بر طبق تصویر روی قسمت داخلی درپوش باتری توجه کنید.

در صورت ضعیف شدن باتری ها، هشدار باتری به رنگ سبز چشمک می زند. عالوه بر این، خطوط لیزر هر min10 برای حدود 5 ثانیه چشمک می زنند. ابزار اندازه گیری می تواند پس از اولین چشمک زدن تا حدود 1 ساعت همچنان کار کند. در صورت خالی شدن باتری ها، خطوط لیزر یک بار دیگر درست قبل از خاموش شدن اتوماتیک چشمک می زنند. همواره همه ی باتری ها را همزمان عوض کنید. تنها از باتری های یک شرکت و با ظرفیت یکسان استفاده نمایید.

توجه : ابزار اندازه گیری را در معرض دمای بسیار بالا یا نوسانات دما قرار ندهید. به عنوان مثال ابزار اندازه گیری را برای مدت طولانی در ماشین قرار ندهید. اجازه دهید تا ابزار اندازه گیری در نوسانات شدید دمایی ابتدا خنک شود و همیشه قبل از ادامه کار یک بررسی دقیق انجام دهید.

در دماهای شدید یا نوسانات دمایی ممکن است دقت ابزار اندازه گیری تحت تأثیر قرار بگیرد.

نحوه روشن و خاموش کردن جهت روشن کردن ابزار اندازه گیری کلید روشن/ خاموش را در موقعیت On برای کار با قفل پاندولی یا تراز اتوماتیک هدایت کنید. ابزار اندازه گیری بلافاصله پس از روشن شدن، پرتوهای لیزری را از منافذ خروجی ارسال می کند.

در صورت تجاوز از بیشترین دمای مجاز کاری به مقدار 50 درجه سانتی گراد دستگاه جهت حفاظت از دیود لیزر خاموش می شود. پس از خنک شدن، ابزار اندازه گیری  مجدداً آماده کار می باشد.

قطع خودکار

چانچه حدود 120 دقیقه هیچ دکمه ای روی ابزار اندازه گیری روشن نشود، ابزار اندازه گیری جهت محافظت از باتری ها به طور خودکار خاموش می شود. جهت روشن کردن ابزار اندازه گیری پس از خاموش شدن اتوماتیک می توانید کلید قطع و وصل را ابتدا به حالت Off برانید و ابزار اندازه گیری را دوباره روشن کنید یا یک بار دکمه نوع عملکرد نقطه لیزر یا دکمه حالت دریافت کننده خط لیزر را فشار دهید.

غیر فعال کردن موقت قطع اتوماتیک

جهت غیر فعال کردن قطع اتوماتیک ( در حین روشن بودن ابزار اندازه گیری)، دکمه نوع عملکرد خط لیزر را حداقل 3 ثانیه فشرده نگهدارید. در صورت غیر فعال بودن قطع اتوماتیک، خطوط لیزر برای تأیید، کوتاه چشمک می زنند.

نکته: در صورتی که دمای کاری از 45 درجه سانتی گراد فراتر رود، نمی توان قطع اتوماتیک را غیر فعال کرد. جهت فعال نمودن قطع اتوماتیک، ابزار اندازه گیری را خاموش و دوباره روشن کنید.

تنظیم نوع عملکرد

ابزار اندازه گیری دارای چندین نوع عملکرد می باشد که می توان هر زمان از میان عملکردها یکی را انتخاب کرد و نوع آن را تغییر داد:

  • عملکرد ضربدری و نقطه ای: ابزار اندازه گیری یک خط لیزر افقی و عمودی به جلو می تاباند و یک نقطه لیزر عمودی به باال و پایین. خطوط لیزر با زاویه 90° درجه با هم برخورد می کنند.
  • عملکرد خطی افقی: ابزار اندازه گیری یک خط لیزر به جلو می تاباند.
  • عملکرد خطی عمودی: ابزار اندازه گیری یک خط لیزر عمودی به جلو می تاباند. در صورت قرار گرفتن ابزار اندازه گیری در اتاق، خط لیزر عمودی در سقف بالایی نقطه لیزر نشان داده می شود. در صورت قرار گرفتن ابزار اندازه گیری کنار دیوار، خط لیزر عمودی یک خط لیزر تقریبا دایره ای می تاباند (خط 360°).
  • عملکرد نقطه ای: ابزار اندازه گیری یک نقطه لیزر عمودی به بالا و پایین می تاباند. تمام عملکردها به جز عملکرد نقطه ای را می توان هم با تراز اتوماتیک و هم با قفل پاندولی انتخاب نمود.

چنانچه هنگام کار با تراز اتوماتیک به حالت "کار با قفل پاندولی" بروید، همواره اولین ترکیب ممکن نشانگرها در این حالت فعال می شود.

چنانچه ابزار اندازه گیری خارج از محدوده تراز شوندگی قرار گیرد، خطوط و یا نقاط لیزر با سریع چشمک می زنند.

در حالت "کار با قفل پاندولی"، خطوط لیزر بطور ممتد و آهسته چشمک می زنند.

کار با تراز اتوماتیک

ابزار اندازه گیری را روی سطح محکم و افقی قرار دهید یا آن را روی نگهدارنده صفحه چرخان متصل کنید. جهت کار با تراز اتوماتیک، کلید قطع و وصل را به حالت " On "برانید. پس از روشن شدن، تراز اتوماتیک ناهمواری ها را در محدوده ی خود ترازشوندگی از ±4° به طور اتوماتیک متوازن می کند. به محض متوقف شدن چشمک پرتوهای لیزر، ابزار اندازه گیری تراز شده است.

چنانچه تراز اتوماتیک امکان پذیر نباشد، برای مثال سطح قرارگیری ابزار اندازه گیری بیش از 4° با سطح افقی اختلاف داشته باشد، پرتوهای لیزر بصورت پی در پی چشمک می زنند. در این صورت ابزار اندازه گیری را به طور افقی قرار دهید و تا تراز شدن بصورت خود تراز شوندگی صبر کنید.

به محض اینکه ابزار اندازه گیری در محدوده خود تراز شوندگی به مقدار ±4° قرار گرفت، پرتوهای لیزر به صورت ممتد روشن می شوند. در صورت تکان خوردن یا جابجایی هنگام کار، ابزار اندازه گیری به طور اتوماتیک دوباره تراز می شود. پس از تراز شدن، وضعیت پرتوهای لیزر را در رابطه با نقاط مبدأ کنترل کنید تا از بروز خطا منتج از حرکت و نقل و انتقال ابزار اندازه گیری جلوگیری بعمل آید.

کار با قفل پاندولی

جهت کار با قفل پاندولی، کلید روشن/خاموش را در موقعیت " On "برانید. نشانگر قفل پاندولی به رنگ قرمز روشن می شود و خطوط لیزری به صورت ممتد و با سرعت آهسته چشمک می زند. هنگام کار با قفل پاندولی، تراز اتوماتیک غیر فعال می شود. شما می توانید ابزار اندازه گیری را آزادانه در دست نگه دارید یا روی یک کفی مناسب قرار دهید. پرتوهای لیزر دیگر تراز نمی شوند و نسبت به یکدیگر بطور عمود قرار نمی گیرند.

عوامل تاثیر گذارنده در دقت عمل

بیشترین تاثیر را دمای محیط کار دارد. بخصوص اختالف دمای جاری به طرف بالا می توانند پرتو لیزر را منحرف کنند. برای به حداقل رساندن تأثیرات دمایی ناشی از گرمای کف زمین، توصیه می شود که از ابزار اندازه گیری روی یک سه پایه استفاده گردد. همچنین در صورت امکان، ابزار اندازه گیری را در وسط سطح كار قرار دهید. در کنار تأثیرات بیرونی، تأثیرات مربوط به دستگاه (مانند افتادن، یا تکانهای شدید) می توانند باعث بروز خطا شوند. به همین منظور قبل از هر شروع کار، دقت تراز را کنترل کنید. همواره در ابتدا دقت ارتفاع و تراز خط لیزر افقی و بعد دقت تراز خط لیزر عمودی را کنترل کنید.

نحوه کار با صفحه هدف لیزر

صفحه لیزر هدف دید پرتوی لیزر را در شرایط نامناسب و مسافت های زیاد بهتر میکند. سطح بازتابنده صفحه هدف لیزر دید خط لیزر را بهتر می کند، به وسیله سطح شفاف، می توان خط لیزر را از پشت صفحه هدف لیزر نیز تشخیص داد.

اتصال با نگهدارنده (متعلقات)

به کمک نگهدارنده عمومی می توان به عنوان مثال ابزار اندازه گیری را روی سطوح عمودی یا مواد دارای قابلیت آهنربایی متصل کرد. عالوه بر اين، نگهدارنده عمومی برای استفاده بعنوان سه پایه زمینی هم مناسب است و تنظیم ارتفاع ابزار اندازه گیری را تسهیل می کند.

مشخصات فنی تراز لیزری بوش مدل gcl 2-15

مشخصات
باطری3*aaa
دامنه نمایش15m
دامنه اندازه گیری با گیرنده-------
دقت+-3
ابعاد130*162mm
وزن دستگاه0.33kg
دارای
کیف حمل

نمودار تغییر قیمت تراز لیزری بوش مدل gcl 2-15

نظرات در باره محصول تراز لیزری بوش مدل gcl 2-15

 

امتیاز کاربران به تراز لیزری بوش مدل gcl 2-15

امتیاز کاربران به تراز لیزری بوش مدل gcl 2-15 (از مجموع 1 رای ثبت شده)

جهت ثبت امتیاز لطفا وارد شوید.